YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 27 Şubat 2009

Allianoi ve Hasankeyf Kurtuldu mu?

  • 26.02.2009 NTVMSNBC

    Danıştay, DSİ'nin Hasankeyf ve Allainoi'yi sular altında bırakma yetkisini iptal etti. Çevreciler bu karardan dolayı mutlu.

    Sivil toplum örgütlerinin açtığı davada Danıştay 6. Dairesi DSİ'nin Hasankeyf ve Allianoi'yi sular altında bırakma yetkisini iptal etti. Davayı Arkeologlar Derneği, Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, TMMOB Mimarlar Odası, İzmir Turist Rehberleri Odası ve Çağdaş Hukukçular Derneği‘nin açtı. Sivil toplum örgütleri Danıştay'ın bu kararının ardından yaptığı açıklamada şu sözlere yerverdi: Danıştay 6. Dairesi davada DSİ‘ye, "barajın planlanan alanın dışında başka bir yerde yapılmasının mümkün olmadığının saptanması" halinde taşınmaz kültür varlıklarının "başka bir yere taşınması ya da belgelenerek su altında bırakılmasına karar" verme yetkisi veren ilke kararının iptaline karar verdi.... Yüksek Mahkeme‘nin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 717 no‘lu İlke Kararının 2 ve 3. maddelerini iptal etmesi, Allianoi ve Hasankeyf başta olmak üzere DSİ‘nin tasarrufu ile sular altında bırakılacak arkeolojik mirasın kurtarılmasına yeni bir müjdenin sesidir. Kamu yararının gerçekleştirilmesi ve kültürel mirasın koruyucusu olan davacı demokratik kitle örgütleri ile 74 yurttaşın sesi, 2000 yıllık tarihi ile ülkemizin sağlam kalmış halen kullanılabilecek sıcak suyu olan en büyük suyla tedavi (hidroterapi) merkezi, aynı zamanda dünyanın doğa tarafından en iyi korunmuş ve en sağlam kalabilmiş sağlık yurtlarından birisi olan Allianoi ile Ilısu barajı‘nda tutulacak sularının tehdidi altında nefes almaya çalışan Hasankeyf‘in çığlığı olmuştur. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 717 no‘lu İlke Kararının 2 ve 3. maddelerinin Yüksek Mahkeme‘ce iptali ile birlikte Allianoi ve Hasankeyf başta olmak üzere arkeolojik mirasın koruma adı altında sular altına gömülmesi kararından derhal vazgeçilmeli, gerçek ve katılımcı bir koruma anlayışının yeniden inşası için ülkemiz demokratik güçleri ile bilim insanlarından oluşan yeni bir istişare kurulunun toplanarak tarihimizi gömerek değil, tamamıyla günyüzüne çıkarılarak korunmasına yönelik tüm engeller kaldırılmalıdır.

    http://www.ntvmsnbc.com/id/24940621/

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu