YUKARI

Sürdürülebilirlik Kütüphanesi

Yazar: Nuran Talu | Eklenme Tarihi: 20 Nisan 2007

AB Uyum Sürecinde Türkiye'de Çevre Politikaları

 • Nuran Talu, kitabına "..., Türkiye'nin katılım sürecinde en çok zorlanacağı konunun 'çevre' olduğu görülmektedir." açıklamasıyla başlıyor. Türkiye'nin, bu zorlukların farkında olarak ve AB'yi "kolaylaştırıcı" bir rolde görerek, çevre ile ilgili koşullarını üyelik çabalarından bağımsız bir şekilde iyileştirmesinin önemini vurguluyor. Sadece AB değil, uluslararası düzeyde çeşitli kuruluşlarla farklı işbirliklerine girilmesi gerektiğini belirtiyor.

  Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye'de Çevre Politikaları kitabında ilk olarak Türkiye'nin çevre politikaları değişik bakış açılarıyla ele alınıyor. Çevre alanında ulusal politikaların gelişim süreci; özellikle 1970'li yıllardan sonra, Türkiye'nin çevre alanında taraf olduğu uluslararası düzeyde sorumluluklar; ekolojik kaygıların bölge düzeyinde önem kazanmasıyla çevrenin bölgesel kalkınma planlarına dahil edilme süreci ve uygulamalar sonucunda ortaya çıkan bazı kaygılar; yasal ve kurumsal gelişimler ele alınıyor.

  Talu, daha sonra, AB'nin politikalarına ışık tutacak ilke ve öncelikleri belirlemek üzere hazırladığı çevre eylem programlarına giriş yapıyor. 2001-2010 yıllarını kapsayan Altıncı Çevre Eylem Programını "Geleceğimiz, Seçimimiz" diye adlandıran AB'nin genişleme politikalarında çevre konusu ile devam ediyor.

  Son iki bölümde, AB uyum süreci ve Türkiye derinlemesine yer alıyor. Öncelikle, AB uyum sürecinde Türkiye'de çevre alanında gelişmeler aktarılıyor. Ardından, çevre alanında uygulamalar ve Türkiye'nin AB'ye uyum sorunları irdeleniyor.

  Yazar hakkında
  Nuran Talu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olmuş; yüksek lisansını Ankara Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Kent ve Çevre Bilimleri tamamlamıştır. Özellikle AB ve Türkiye çevre politikaları konusunda uzman olan Talu, çalışmalarını, üniversitenin yanı sıra devlet bürokrasisinin ilgili komisyonlarında ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yürütmektedir. OECD Çevre Komitesi Başkan Yardımcısı ve UNEP Akdeniz Eylem Planı Bürosu raportörü olarak uluslararası daimi görevlerde bulunmuştur.

  Yayınevinin Çevre Konulu Diğer Seçme Yayınları
  Çevre Mühendisleri Odasının yayımladığı diğer kitaplar arasında Belediye Çevre Mevzuatı, ÇED Eğitim Semineri ve Paneli, Katı Atıkların Yönetimi, Atıksu Arıtma Tesisleri Mevzuat Kılavuzu bulunmaktadır.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu