YUKARI

Enerji

Eklenme Tarihi: 04 Şubat 2013

Gelecek Enerji Verimliliğinde!

 • Nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme, teknolojik gelişmeler ve benzer diğer etmenler nedeniyle enerji gereksinimimiz her geçen gün artıyor. Artan enerji gereksinimimizle birlikte enerji üretimini de arttırmak zorunda kalıyoruz. Hali hazırda dünyada enerji üretiminin çoğunluğu fosil yakıtlarla sağlanıyor.

  Fosil yakıtların, başta karbondioksit olmak üzere atmosferdeki sera gazları oranını arttırdığı da bir gerçek. Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak sera gazı salımını pekala azaltabiliriz.

  Ancak enerji üretimi dediğimizde aklımıza sadece sera gazları gelmemeli; enerjiyi nasıl tükettiğimiz de çok önemli…

  Enerji tüketimini azaltmak için uygulayabileceğimiz iki yöntem var. Bunlardan bir tanesi “enerji tasarrufu”, diğeri ise “enerji verimliliği”. İlk bakışta birbirlerinin aynısıymış gibi görünseler de aslında benzer oldukları tek nokta, enerji tüketimini azaltıyor olmaları.

  Kısaca açıklamak gerekirse, enerji tasarrufu, kullanıcıların birtakım önlemler alarak harcadıkları enerji miktarında sağladıkları azalmadır. Öte yandan, enerji verimliliği, mevcut tasarımlar iyileştirilerek veya yeni teknolojilerle desteklenerek sağlanan enerji tüketimindeki azalmadır. Bir benzetme yapacak olursak; iki lambadan birini söndürmek tasarruf, aynı aydınlatmayı daha az enerji tüketerek sağlayan teknolojik lambaların kullanılması verimliliktir.

  Benzer şekilde sanayide enerji verimliliği dediğimizde, atık ısıdan enerji üretimi, atık gazların enerjilerinden faydalanarak elektrik üretilmesi, elektrik ve ısı dağıtımlarındaki iletim kayıplarının azaltılması gibi verimliliği arttırıcı projeler örnek olarak verilebilir.

  Enerji verimliliğinin binalardaki uygulamalarına baktığımızda bina yapı elemanları, ısıtma ve soğutma sistemleri, aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinin verimliliği gibi alt başlıklar görüyoruz. Mevcut binalarda yapılan yalıtım uygulamaları ile kış aylarında ısınma, yaz aylarında soğutma için harcanan enerjiyi verimli kullanmak mümkün. Benzer şekilde aydınlatmalarda yeni teknolojilerin kullanılması, elektrikli ev aletlerinde ise enerji verimliliği A sınıfı olan ürünlerin tercih edilmesiyle uzun vadede enerji verimi sağlanabilir.

  Sanayide enerji verimliliği, enerji üretiminden tüketimine kadar geçen sürecin her bir adımında gerçekleştirilebilir. Bu uygulamalar, üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkabilecek tüm olumsuzlukları en aza indirmeyi ve verimliliği mümkün olduğunca arttırmayı amaçlar. Doğru yönetildiğinde, enerji verimliliği uygulamalarında üretim, kalite ve performans düşüklüğü yaşanmaz. Aksine, atık olarak düşünülen kimi yan ürünlerden kullanılabilir yeni ürünler üretilebilir. Örneğin, atık gazlardan üretilen elektrik ile tüm tesisin elektrik ihtiyacı karşılanabilir.

 • Enerji verimliliği uygulamaları artık neredeyse her sektörde kullanılıyor. Özellikle de enerjiyi yoğun olarak kullanan çimento, demir çelik, petrokimya, kimya, ambalaj, kağıt gibi sektörlerde tercih ediliyor. Günümüzde, aynı işi daha az enerji tüketerek yapmak, yenilenebilir enerji kullanmak kadar önemli sayılıyor.

  Türkiye’de enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunması amacıyla, 2007 yılının Mayıs ayında Türkiye Enerji Verimliliği Kanunu yürürlüğe girdi. Ülkemizde enerji verimliliği konusunda yapılan yatırımlar ise gün geçtikçe artıyor.
  Türkiye Sınai Kalkınma Bankası – TSKB, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak yatırımlara krediler sağlıyor. Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW)'ndan sağladığı yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre kredileri ile TSKB, Türkiye'nin enerji yatırımlarını destekliyor. Bu çerçevede, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve enerji verimliliği kapsamındaki projelerin desteklenmesinde öncü rol üstleniyor.

  TSKB, 2009 yılından bugüne demir-çelik, petro-kimya, çimento, otomotiv gibi sektörlerde 27 enerji verimliliği projesine finansman sağladı. Finanse edilen enerji verimliliği proje tiplerine baktığımızda, tesislerin modernizasyonu, atık ısıdan enerji üretimi, enerji kullanımı optimizasyonu, yakıt tüketimi düşük teknolojiler, izolasyon, aydınlatma ve taşıma gibi başlıklarda çalışıldığını görüyoruz.

  TSKB'nin son üç yıldır finanse ettiği enerji verimliliği projeleri ile tasarruf edilen enerji yaklaşık 800.000 nüfuslu bir şehrin ısınma ihtiyacını karşılayabilecek düzeye ulaştı. Yine bu projelerle azaltılan karbon emisyonu, yaklaşık 200.000 kişinin karbon ayak izine eşdeğer düzeydedir.

  Enerji verimliliği ile ilgili daha fazla bilgi için TSKB’nin enerji verimliliği sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  www.tskbenerjiverimliligi.com

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu