YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 06 Mart 2024

İklim krizinin mali yükü kadınları daha çok etkiliyor

 • BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün verileri, sıcaklık stresi nedeniyle kadının aile reisi olduğu kırsal hanelerin, erkeğin aile reis olduğu hanelere göre yaklaşık %8 daha fazla gelir kaybettiğini gösteriyor.

  Yeni bir araştırma, kırsal bölgelerdeki kadınların, iklim çöküşünün etkilerinden, gelişmekte olan ülkelerdeki erkeklere kıyasla çok daha fazla ekonomik kayıp yaşadığını ve aradaki farkın daha da açılacağını gösteriyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yayımladığı verilere göre, kırsal bölgelerde kadının aile reisi olduğu haneler, sıcak stresi nedeniyle gelirlerinin erkeğin reis olduğu hanelere göre yaklaşık yüzde 8 daha fazlasını kaybediyor ve sel olduğunda gelirlerindeki azalma, erkeklerin yaşadığı kayıptan yaklaşık yüzde 3 daha fazla. Dünyanın düşük ve orta gelirli ülkeleri arasındaki fark, her yıl kadınların sıcak stresi nedeniyle kaybedilen fazladan 37 milyar dolar ve sel nedeniyle kaybedilen fazladan 16 milyar dolar anlamına geliyor.

  Sıcaklarda çocuklar bir saat fazla çalışıyor
  Araştırmacılar, uzun vadeli ortalama sıcaklıklardaki 1 derecelik artışın, erkeğin reis olduğu hanelere kıyasla kadının reis olduğu hanelerin gelirlerinde yaklaşık üçte birlik bir azalmayla ilişkili olduğunu tahmin ediyor. Rapora göre, çocuklar ve kadınlar aşırı yüksek sıcaklıklar etkili olduğunda daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Kırsal bölgelerde çocuklar haftada ortalama bir saat fazla çalışıyor. FAO’nun kapsayıcı kırsal dönüşüm ve cinsiyet eşitliğinden sorumlu direktör yardımcısı ve raporun ortak yazarlarından Lauren Phillips, hükümetlerin kadınları dezavantajlı hale getiren faktörleri hesaba katmadığını ve iklim yardımının bu sorunları çözecek şekilde hedeflenmediğini söyledi. Phillips’e göre rapor bunu açıkça ölçen ilk çalışma niteliğinde. Phillips, “Bu cinsiyet farkının GSYH (Gayri Safi Milli Hasıla) büyümesi üzerinde çok dramatik bir etkisi olabilir. Kadınlara odaklanarak 45 milyon insanın gıda güvensizliğini azaltabilirsek, küresel çapta GSYH’yi yüzde 1 artırabiliriz” dedi.

  İklim finansmanı kadınlara yönelik hedeflenmeli
  Küresel ölçekte iklim finansmanının yüzde 2’den azının küçük ölçekli gıda üreticilerine ulaştığı tahmin ediliyor. İklim krizinden kadınlar erkeklerden daha fazla etkileniyor. Çünkü etkiler, arazi kullanım hakkı eşitsizliği ve kadınlara yönelik ekonomik fırsatların eksikliği gibi mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştiriyor. Kadınlar ayrıca su, yakıt ve yiyecek sağlama yükünün daha fazlasını üstleniyorlar. Lauren Phillips, hükümetlerin ve bağışçıların yardımların daha iyi hedeflenmesiyle bu sorunları çözebileceklerini belirterek; “Kadınların güçlenmelerini sağlamak için iklim finansmanını onlara yönelik hedeflemenin daha büyük faydaları var. Yatırımdan çok daha yüksek getiri elde etmek için bilinçli olarak buna odaklanmamız gerekiyor.”

  İklim değiştikçe tarım daha da zorlaşacak
  Araştırmacılar, 24 düşük ve orta gelirli ülkede 950 milyondan fazla insanı temsil eden 100 binden fazla kırsal haneden elde edilen sosyoekonomik verileri analiz etti. Bu, kadınların ve savunmasız kişilerin iklim krizinin etkilerinden orantısız bir şekilde zarar gördüğünü gösteren, giderek artan sayıda araştırmaya katkıda bulunuyor. Raporda ayrıca yaşlı insanların, aşırı hava koşullarının etkilerinden kaçmak için daha fazla hareket etme fırsatına sahip olabilecek gençlere göre daha fazla etkilenme eğiliminde olduğu ve hali hazırda yoksul olanların, yüksek gelirli olanlara göre daha savunmasız olduğu ortaya çıktı. Rapor aynı zamanda, yoksul hanelerin, sel ya da aşırı sıcaklıklar nedeniyle daha iyi durumdaki komşularına göre ortalama yüzde 5 daha fazla kayıp yaşadığını da ortaya koydu. Phillips; “İklim değişikliğinin kırsal kesimdeki yoksulları tarıma daha bağımlı hale getirdiğini bulduk. İklim değiştikçe tarım daha da zorlaşacak” şeklinde konuştu.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu