YUKARI

Enerji

Eklenme Tarihi: 19 Aralık 2023

Türkiye'nin çatıları enerji dönüşümünde başrolde

 • Çatılardaki potansiyel Türkiye’nin elektrik tüketiminin yarısını karşılayabilir.

  Türkiye, Avrupa ülkelerinden daha yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olmasına rağmen, bu potansiyelinin yeterince kullanılamadığı bir gerçek. Ancak Ember'in yaptığı analize göre, çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli en az 120 GW'lık bir kapasiteyi işaret ediyor. Bu potansiyel, Türkiye'nin 2022 yılı toplam elektrik tüketiminin yüzde 45'ini karşılayacak bir elektrik üretimine denk geliyor. Ember'ın çalışmasında, deprem sonrası afet bölgesi ilan edilen 11 il dışındaki 70 ilin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri incelenerek, çatıların güneş panelleri için uygunluğu belirlendi. Bu analizde, her çatının optimal açılarıyla üretim potansiyeli ve çatı türüne göre uygulanan düzeltme faktörleri dikkate alınarak detaylı bir değerlendirme yapıldı.

  Yılda 3.6 milyar dolar tasarruf yapılabilir
  Elde edilen verilere göre, çatı GES'lerin kurulmasıyla Türkiye'nin enerji dönüşüm hedeflerine ulaşması mümkün görünüyor. Çatı GES'lerin avantajları arasında arazi gereksiniminin olmaması, üretimin tüketimle aynı noktada sağlanabilmesi ve herkesin katılımına açık olması bulunuyor. Ayrıca, çatı GES'lerinin kurulmasıyla Konya'da faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 113'ü, Ankara'da yüzde 88'i ve İzmir'de yüzde 76'sının karşılanabileceği belirtiliyor. Bu potansiyelin yanı sıra, çatı GES'lerinin ekonomik etkileri de dikkat çekici. Konutlara ve kamu kurumlarına finansal teşviklerle birlikte yılda 3,6 milyar dolar tasarruf sağlayabileceği öngörülüyor. Ayrıca, çatı GES'lerinin ekonomik kalkınmada kritik bir rol oynayabileceği ve enerji dönüşümünün bir parçası haline gelebilmeleri için uygun politikaların geliştirilmesinin önemine vurgu yapılıyor.

  Ekonomik büyümeye katkı sağlayabilir
  Ember Bölge Lideri Ufuk Alparslan, dünyadaki enerji dönüşümü politikalarında çatılara verilen önceliği vurgulayarak, Türkiye'nin güneş enerjisindeki hedeflerine ulaşmak için mevcut çatı potansiyelinin 10 katına kadar çıkabileceğini belirtiyor. Alparslan, yeni binalara ve kamu binalarına panel yükümlülüklerinin getirilmesiyle belediyelerin çatı alanlarını ihale etmesinin, enerji hedeflerine ulaşmanın yanı sıra bireylerin kendi ucuz elektriklerini üretebilmesine de olanak sağlayabileceğini vurguluyor. Türkiye'nin çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli, sadece enerji dönüşümüne değil, aynı zamanda ekonomik büyümeye de önemli bir katkı sağlayabilir. Bu nedenle, çatı GES'leri için uygun politikaların geliştirilmesi, sürdürülebilir enerji geleceğimizi şekillendirmek adına kritik bir adım olacaktır.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu