YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 15 Kasım 2023

Küresel iklim son 50 yılda nasıl değişti?

 • Son 50 yılda küresel iklim üzerindeki etkileyici değişiklikleri sizin için özetledik.

  Sıcaklık artışı: Son 50 yılda küresel ortalama sıcaklık yaklaşık 1.2°C arttı. Bilim adamları, bu dönemdeki ısınmanın endüstriyel faaliyetlerden kaynaklandığını belirtiyor.

  Okyanus ısınması: Deniz yüzey sıcaklıkları son 50 yılda ortalama 0.2°C arttı. Okyanus ısınması, deniz canlılarının yaşamını tehdit ederken, iklim olaylarında da değişikliklere neden olabilir.

  Buzulların eriyerek küçülmesi: Kutup bölgelerindeki buzullar, son 50 yılda ortalama 280 gigaton buz kaybetti. Bu durum, deniz seviyelerinde yükselmeye ve iklim sistemlerinde değişikliklere yol açabilir.

  Deniz seviyesi yükselmesi: Deniz seviyeleri son 50 yılda ortalama 10-20 cm yükseldi. Buzullardan ve deniz suyu ısınmasından kaynaklanan bu yükselme, kıyı bölgelerindeki yaşamı tehdit eden bir durum.

  Aşırı hava olayları: Son 50 yılda aşırı hava olayları yüzde 30 oranında arttı. Şiddetli fırtınalar, kuraklık, sel ve yangın gibi olaylar daha sık ve şiddetli hale geldi.

  İklim kuşaklarının değişimi: Sıcaklık artışı, iklim kuşaklarının 56-111 kilometre arasında kaymasına neden oldu. Bu da, belirli bölgelerdeki iklimi değiştirerek tarım ve doğal ekosistemleri olumsuz yönde etkiledi.

  Sera gazı salımı: Son 50 yılda karbon dioksit (CO2) salımı yüzde 50 arttı. Endüstriyel faaliyetler, enerji üretimi ve taşıma, sera gazlarının atmosfere salımını artırdı. Bu durum da sera etkisini güçlendirdi.

  Deniz asidifikasyonu: Artan karbon dioksit seviyeleri, okyanuslardaki suyu asitleştiriyor. Bu durum, deniz ekosistemleri üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor.

  Bitki ve hayvan türlerinin göçü: İklim değişikliği, bitki ve hayvan türlerinin göç etmesine neden oldu. Bu da ekosistem dengesini değiştirerek biyoçeşitlilik kaybına yol açtı.

  İklim değişikliği politikaları: Son 50 yılda, küresel çapta iklim değişikliği ile mücadele için çeşitli politikalar ve anlaşmalar ortaya çıktı. Ancak, bu çabaların yeterli olup olmadığı konusunda hâlâ tartışmalar devam ediyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu