YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 26 Mayıs 2023

TÜSİAD'dan iklim krizi ile mücadele raporu

 • TÜSİAD, "Türkiye'de İklim Krizi ile Mücadelede Orman Ekosistemleri ve Yutak Alan Yönetimi" adlı yeni raporunu yayınladı

  Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından Doğa Koruma Merkezi'nin içerik paydaşlığında hazırlanan ‘Türkiye'de İklim Krizi ile Mücadelede Orman Ekosistemleri ve Yutak Alan Yönetimi’ raporu, Dünya Biyoçeşitlilik Günü olan 22 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşıldı. Alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından hazırlanan raporda iklim krizi, biyoçeşitlilik krizi ve orman ekosistemleri arasındaki ilişki ele alınırken; orman ekosistem hizmetleri ve arazi yönetimi uygulamalarının yutak alan işlevi çok boyutlu bir perspektifle analiz ediliyor. Rapor, yutak alanların korunması, geliştirilmesi ve artırılmasının yanı sıra bu alanların karbon emisyonlarını dengelemedeki rolüne de değiniyor.

  Karbon denkleştirme modeli hedeflenmeli
  TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, doğal ekosistemleri ve sağladıkları hizmetleri koruma ve geliştirmenin tüm paydaşların kritik sorumlulukları arasında yer aldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “İklim değişikliğine bağlı olarak orman ekosistem dinamiklerinin ve işleyişinin değiştiği göz önüne alınmalı, orman yönetimi anlayışımız da bu doğrultuda dönüştürülmeli. Bu bağlamda, sürdürülebilir arazi ve iyileştirilmiş orman yönetimi uygulamaları karbon tutma çalışmalarında öncelikli yaklaşımlar olarak değerlendirilmeli. Ekolojik, sosyal ve ekonomik faydaları artıracak bir karbon denkleştirme modeli hedeflenmeli. AKAKDO (Arazi kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık) sektörüne yönelik olarak global standartlarla uyumlu ve uluslararası sistemlere entegre olabilecek sertifikasyon ve ticaret mekanizmalarına yönelik düzenlemelerin yapılması önemli bir adım olacaktır. Özel sektörün yutak alanların korunması, artırılması ve karbon denkleştirme çalışmalarına katkısını artıracak; karbon tutumu amaçlı yatırımları teşvik edecek sistem ve mekanizmaların katalizör rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.

  Ormanlar masrafsız hizmet sunuyor
  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Orman ve yutak alan ekosistemleri herhangi bir altyapı istemeyen, büyük işletme masrafları olmayan hizmetler sunuyorlar. Bu hizmetlerle beraber iklim krizinin yıkıcı etkilerini azaltmak mümkün. TÜSİAD olarak Doğa Koruma Merkezi ile rapor çalışmamız dahil olmak üzere, bu konuda atılan adımları destekliyoruz.”

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu