YUKARI

Enerji

Eklenme Tarihi: 26 Mayıs 2022

Türkiye rüzgâr enerjisinde 12, güneş enerjisinde 16’ncı sırada

 • Dünyanın toplam güneş ve rüzgâr üretimi kapasitesi yayımlandı.

  Global Energy Monitor, bugün yenilenebilir enerjide küresel geçişi izlemek tüm ülkelerin şebeke ölçeğinde güneş ve rüzgâr üretimini göstermek için iki yeni araç yayınladı: 10 megavat (MW) veya daha fazla rüzgâr enerjisi kapasiteli santalları kapsayan bir rüzgâr enerjisi takipçisi ve 20 MW’lık şebeke ölçeğinde güneş enerjisi santrallarını kapsayan bir güneş enerjisi takipçisi. Kamu, özel ve diğer kamuya açık verileri birleştiren iki takipçi, ülkelerin rüzgâr ve güneş enerjisi inşa etme hızını ve kapsamını göstermek için proje düzeyinde veriler sağlıyor.

  Rüzgâr enerjisinde lider Çin
  Küresel Rüzgâr Enerjisi Takipçisi (Global Wind Power Tracker, GWPT), 144 ülkede 681.4 GW elektrik üreten işletmedeki 13.263 rüzgâr santralını ve ilaveten 882.0 GW elektrik üretecek 5235 olası projeyi listeliyor. İşletmedeki en fazla rüzgâr projesi kapasitesine sahip ülkeler şunlar:
  • Çin (261.2 GW)
  • ABD (127.3 GW)
  • Almanya (39.6 GW)
  • İspanya (26.8 GW)
  • Hindistan (23.7 GW)

  Toplam kapasitenin yüzde 65’i
  Küresel Güneş Enerjisi Takipçisi de (Global Solar Power Tracker, GSPT), 148 ülkede 298.7 GW üreten işletmedeki 5.190 güneş enerjisi projesini ve 474,9 GW üretecek ilave 3551 olası projeyi de listelemiş durumda. Buna göre, şebeke ölçeğindeki güneş enerjisi, toplam küresel güneş enerjisi kapasitesinin yaklaşık yüzde 65’ini oluştururken, kalan yüzde 35’i konut ve ticari tesisler. İşletmedeki en fazla güneş enerjisi projesi kapasitesine sahip ülkeler ise şöyle:
  • Çin (103.3 GW)
  • ABD (43.4 GW)
  • Hindistan (29.0 GW)
  • Vietnam (11.3 GW)
  • Meksika (10.5 GW)

  Tüm kapsamı yakalamak kritik önem taşıyor
  Verilere göre; işletmedeki 10 MW ve üstü kapasiteye sahip en fazla rüzgâr enerjisi santralına sahip ülkeler arasında Türkiye 12’nci (8.998 GW), 20 MW ve üstü güneş enerjisi kapasitesine sahip ülkeler arasında ise 16’ncı sırada (1,777 MW) yer alıyor. GEM‘in Küresel Rüzgâr Enerjisi Takipçisi Proje Müdürü Ingrid Behrsin çalışmayla ilgili şunları söyledi: “Dünya çapında yerleşik güneş ve rüzgâr santrallarının tüm kapsamını yakalamak, enerji geçişine yönelik ilerlemeyi ölçmek için kritik önem taşıyor. Bunun gibi açık erişimli proje düzeyinde verilerle, ülkelerin kendi belirttikleri yenilenebilir enerji hedeflerine karşı nasıl bir performans sergilediklerini izlemek için artık çok daha güçlü bir konumdayız.”

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu