YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 07 Mart 2022

İklim değişikliği kadını nasıl etkiliyor?

 • Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı raporda, iklim değişikliğinden kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiğine dikkat çekildi.

  Yarın 8 Mart Kadınlar Günü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadınlar Günü haftasında dünya genelinde halen devam eden kadın hakları ve cinsiyet eşitliği mücadeleleri ile kadınlar ve iklim değişikliği konuları gündemdeki yerini aldı. Konuya dair süren tartışmalar mücadelelere farklı bakış açıları getirirken, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), konuyu etkisi gün geçtikçe daha çok hissedilen iklim kriziyle birlikte değerlendirerek, cinsiyet eşitsizliğini 21. yüzyılın en büyük zorluklarından biri olarak tanımladı.

  Eşitlik için 267 yıla ihtiyaç var
  Yapılan açıklamada, iklim değişikliğinden kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiğine dikkat çekilirken, cinsiyet eşitsizliğinin sağlanamadığı durumda, sürdürülebilir ve eşit bir geleceğe ulaşılamayacağı vurgulandı. Online PR Servisi B2Press’in incelediği Dünya Ekonomik Forumu raporunda ise cinsiyet eşitsizliğine karşı yapılan çalışmaların bugünkü hızıyla devam etmesi durumunda, cinsiyet eşitsizliğinin sonlanmasının en az 135 yılı bulacağı ve kadınların ekonomiye katılımındaki eşitlik için 267 yıla daha ihtiyaç duyulacağı öngörüldü.

  Kadınların yüzde 20’si gelir eşitsizliğine maruz bırakılıyor
  Yaşadığımız yüzyılın en büyük toplumsal sorunlarından biri olarak kabul gören cinsiyet eşitsizliği iş dünyasının gündemindeki varlığını da koruyor. Zira 2019'da dünyada yüzde 47.7 olan kadınların iş gücüne katılımı oranının 2020'de yüzde 45.9'a gerilediği görülüyor. McKinsey'in konuya dair yayımladığı verilere göre; yönetici pozisyonuna terfi eden her 100 erkek çalışana karşın, yalnızca 86 kadının statüsünün yükseldiği vurgulanıyor. Kadınların kariyer yaşamlarında ise erkek çalışanlara kıyasla daha fazla ‘tükenmiş’ hissettiğine dikkat çekiliyor ve her 3 kadın çalışandan 1’i daha az maaşlı ama stressiz bir işe geçiş yapmayı düşündüğünü belirtiyor. Online PR Servisi B2Press’in incelediği Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verileri ise iş dünyasında yaşanan cinsiyet eşitsizliğinin ülkemizde de devam ettiğine işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde, Türkiye’de kadın çalışan istihdamının toplamdaki payının yüzde 29.7 olduğu belirtiliyor. Türkiye’de iş hayatına katılan kadınların yüzde 20’sinin ise gelir eşitsizliğine maruz kaldığı aktarılıyor.

  Cinsiyet eşitsizliği küresel ekonomiyi tehdit ediyor
  Dünya genelinde yaşanan cinsiyet eşitsizliği küresel ekonomiyi de önemli ölçüde etkiliyor. Basın bülteni gönderimi yapan B2Press’in analiz ettiği Dünya Bankası verilerine göre, kadınların şimdiye kadar erkeklerle eşit düzeyde kazanç elde ettiği varsayıldığında toplam küresel sermayeye yüzde 21.7 ek kaynak sağlaması beklenirken, cinsiyet eşitsizliği ve gelir dengesizliği dünya ekonomisinde milyarlarca dolarlık zarara sebep oluyor. Benzer bir araştırmada cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının küresel gayrisafi yurt içi hasılayı (GSYİH) 2025’e kadar 28 trilyon dolar kadar artıracağı öngörülürken, uluslararası kuruluşların ve şirketlerin atacağı adımların önemine dikkat çekiliyor. Şirketlerin tüm paydaşlarına konuya dair vereceği eğitimlerin de iyileştirici etkisi olabileceği paylaşılıyor. Kadın haklarının özgürce konuşulabileceği bir atmosfer yaratmak, çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini sağlamanın bir başka yolu olarak görülürken, Türkiye’de şirketlerin yüzde 35’i de ‘yönetim seviyelerinde cinsiyet dengesi için hedef ve kotalar belirlemeyi’ kurum içi cinsiyet eşitliğini sağlamak için öncelikli stratejiler arasında sayıyor.

  Gazetecilerin yüzde 40’ı kadın
  İşte 2021’de yayımlanan iş dünyasında kadın odaklı raporlardan öne çıkan bazı istatistikler:
  • Reuters Institute'ün raporuna göre; dört kıtadaki 12 pazarda faaliyet gösteren 240 medya kuruluşundaki en iyi 180 editörün yüzde 22'si kadınken, aynı bölgelerde gazetecilerin ortalama yüzde 40'ını kadın gazeteciler oluşturuyor.
  • Engine Insights'ın bir anketine göre; tüketicilerin yüzde 52'si markaların kadınları etkileyen sorunlar karşısında bir duruş göstermesini bekliyor.
  • Anitab tarafından yapılan bir araştırmaya göre; kadınların teknoloji endüstrisindeki temsili Mart 2020'den Ocak 2021'e kadar yüzde 2.1 düştü.
  • WPP tarafından yapılan çalışmaya göre; Avrupa’daki video oyun oyuncularından yüzde 45'ini kadınlar oluşturuyor.
  • Grant Thornton tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2021'de 100 üst düzey yönetim pozisyonundan 31'i bir kadın tarafından üstlenildi.
  • McKinsey'in çalışmasına göre; kadın liderler işyerinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularına daha çok önem veriyor.
  • Teamstage’in derlediği verilere göre; yüksek eğitimli erkek liderlerin yüzde 38.3'üne kıyasla benzer eğitimlere sahip kadınların yüzde 44.3'ü üst düzey rollerde görev alıyor.
  • Teamstage’in derlediği verilere göre; İş yerindeki cinsiyet çeşitliliğindeki yüzde 10'luk bir artış, şirketlerin brüt kârını yüzde 3.5 oranında artırıyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu