YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 07 Nisan 2021

İklim değişikliğine karşı yeşil çözümlere yatırım şart

  • UNESCO’nun araştırması, 2030’a kadar toplumların önündeki en büyük zorlukların iklim değişikliği ve biyo-çeşitlilik kaybı, şiddet ve çatışma, ayrımcılık ve eşitsizlik ile yiyecek, su ve barınma eksikliği olduğunu ortaya koydu

    Önümüzdeki on yılda dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorlukların iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin azalması olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından dünyanın birçok yerinde, 15 bin katılımcıya yapılan anket sonuçlarının yer aldığı ‘World in 2030’ araştırmasına göre; 2030’a kadar toplumların önündeki diğer zorluklar ise şiddet ve çatışma, ayrımcılık ve eşitsizlik ile yiyecek, su ve barınma eksikliği oldu. UNESCO’nun araştırması, katılımcıların dünyanın ortak sorunlarının eğitim ve küresel iş birliği gerektirdiğini inandıklarını fakat çok azının bunların üstesinden gelebileceğine inandığını da ortaya koydu.

    Çözüm için umut azalıyor endişesi var
    Raporda yer alan 11 farklı küresel zorluktan ilk sırayı, katılımcıların yüzde 67’sine göre en önemli sorun olan iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı aldı. Bu sorunun altını çizenler en çok; artan doğal afetler ve aşırı hava koşulları, biyolojik çeşitlilik kaybı, çatışma veya şiddet riski, okyanuslar üzerindeki etkiler ve en önemlisi de sorunu çözmek için giderek daha az umut olduğu konusunda endişeli. Katılımcılar, bu zorluğun üstesinden gelmek için yeşil çözümlere yatırım yapmayı, sürdürülebilirlik eğitimini, uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi ve bilime güven inşa etmenin önemini işaret ediyor. Ankete katılanların yüzde 44’ü şiddet ve çatışmaya, yüzde 43’ü ayrımcılık ve eşitsizliğe, yüzde 42’si ise yiyecek, su ve barınma eksikliğine dikkat çekti.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu