YUKARI

Enerji

Eklenme Tarihi: 14 Ocak 2019

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı başlıyor

 • İTÜ Enerji Enstitüsü ve İTÜ SEM tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı 1 Şubat'ta başlıyor.

  İTÜ Enerji Enstitüsü ve İTÜ SEM tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı 1 Şubat'ta başlıyor.
 
Enerji sektörü profesyonellerine yeni düzenlemeler, teknolojiler ve güncel uygulamalar hakkında bilgi vermeyi amaçlayan Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı, 1-2 ve 8-9 Şubat olmak üzere toplam dört gün sürüyor.

İTÜ Enerji Enstitüsü'nden Prof.Dr. Abdurrahman Satman, Prof.Dr. Bihrat Önöz ve Yrd.Doç.Dr. Burak Barutçu tarafından verilen derslerde aşağıdaki başlıklar inceleniyor:

Rüzgar Enerjisi:
 
 • Temel Kavramlar, Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Durumu
 • Rüzgarın Oluşumu, Karakteristiği ve Temel Hesap Metotları
 • Bir Rüzgar Santralının Planlanması
 • Türkiye’de Kanuni Durum, Bir Rüzgar Türbininin Kurulum Aşamaları
Hidroelektrik Enerjisi:
 
 • Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Hidroelektrik (HE) Enerji
 • HE Tesislerin Sınıflandırılmaları, Elemanları ve Çalışma Prensipleri
 • Hidroelektirik Enerji Üretiminin Temel Prensipleri
 • İletim Tesisleri ve İşleme Prensipleri
 • Serbest Yüzeyli İletim (İsale) , Çökeltme Havuzu, Yükleme Odası
 • Basınçlı Akımla İletim, Denge bacası, Cebri Boru
 • Türbin Tipleri ve Seçimi
 • HE Tesislerinin Fizibilite Anaizi Aşamaları

Güneş Enerjisi:
 
 • Güneş Işınımı, ölçümü ve enerji potansiyeli hesaplamaları
 • Güneş pilleri, tipleri, modüller, sıcaklık ve ışınım düzeltmeleri ve enerji üretim hesaplamaları
 • Fotovoltaik güç sistemleri, bileşenleri ve karakteristikleri
 • Fotovoltaik güç sistemlerinde bileşenlerin seçimi ve boyutlandırma
 • Şebekeye bağlı ve ayrık sistemlerin tasarımı ve tasarımda kritik konular
 • Örnek ön projelendirme ve fizibilite hesaplamaları
Jeotermal Enerjisi:
 
 • Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerji
 • Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları
 • Jeotermal Rezervuarların ve Akışkanların Türleri/Özellikleri
 • Jeoternal Rezervuarların Üretim ve Rezervuar Performansları, Modelleme
 • Jeotermal Sahaların İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar
 • Jeotermal Sahaların Geliştirilmesi ve Projelendirilmesi

  Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.