YUKARI

Enerji

Eklenme Tarihi: 24 Nisan 2018

Enerjide dönüşümü 6 kat hızlandıracak 6 ana odak alanı

 • Yeni yol haritasında, küresel sıcaklık artışını iki derecenin altında tutmak için enerji dönüşümünün altı kat daha hızlanması gerektiğini belirten IRENA, bu hedefe ulaşmak için altı odak alanında çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor.

  Uluslararası Yenilenebilir Ajansı’nın (IRENA) yayımladığı Küresel Enerji Dönüşümü: 2050 Yol Haritası adlı rapor, küresel enerji sistem yatırımlarını yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği lehine, 2050 yılına kadar yüzde 30 oranda artırmanın 11 milyon yeni iş yaratabileceğini, bu rakamın da fosil yakıt tesislerinin azalması ile ortaya çıkacak istihdam açığını kapatmaya ve hatta üzerine çıkmaya yetebileceğini ortaya koyuyor. 

  Konuyla ilgili açıklama yapan IRENA Genel Müdürü Adnan Z. Amin “Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, dünyanın enerji ile ilgili karbon emisyonlarını azaltmanın temel çözüm yolu. Bu sektörlere yatırımlar, küresel sıcaklık artışını iki derecede sınırlandırmak için gerekli azaltımın yüzde 90’dan fazlasını sağlayabilir. İklim değişikliğinin en ciddi etkilerinden kaçınmak için küresel enerjiyi hızla karbondan arındırmak istiyorsak yenilenebilir enerji kaynakları 2050 yılına kadar toplam enerjinin en az üçte ikisini oluşturmalıdır” diyor.

  Rapora göre, ülkelerin mevcut planları, gerekli emisyon azaltımı için şu anda yetersiz kalıyor. Böyle devam ederse, yenilenebilir enerjideki güçlü büyümeye rağmen, iki derece hedefi için yapılması gereken maksimum enerji kaynaklı emisyon yani karbon bütçesi 20 yıl içinde atmosfere salınmış olacak. 2017 yılında küresel yenilenebilir üretim kapasitesi, yıllık yüzde 8,3 büyüme ile 167 GW artış gösterdi ve dünya genelinde toplam 2.179 GW’a ulaştı. Ancak, bu büyüme hızlandırılmazsa petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlar, küresel enerji arenasına 2050’de hakim olmaya devam edecek.

  IRENA’nın yol haritası analizi, toplam küresel son enerji kullanımında, yenilenebilir enerjinin yüzde 18’den yüzde 25’e çıktığı bir enerji senaryosunu ortaya koyuyor. Bu da, toplam elektrik üretiminin yüzde 85’inin yenilenebilir enerjiden üretilmesi anlamına geliyor.

  Bu rakamlara ulaşmak için, hem ısınma ve ulaşımda elektrik kullanımını, hem de doğrudan yenilenebilir enerji kullanımını en az altı kat hızlandırmak gerekiyor. Altı kat hızlanmanın yolu ise IRENA’nın önerdiği altı farklı odak alanında yatıyor:

  Enerji verimliği ve yenilenebilir enerjide sinerjik yaklaşım

  Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının yaratacağı ortak etki, 2050 yılına kadar gerekli olan karbon emisyonu düşüş hedefinin önemli kısmını karşılayabilir.

  Daha çok yenilenebilir enerji

  Enerji ihtiyacının her geçen gün daha çok yenilenebilir enerjiyle karşılanmasında politika yapıcıların büyük rolü var. Düzenleme ve teşvikler özellikle rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarında önemli fark yaratabilir.

  Ulaşım, inşaat ve sanayide fosil yakıt yerine elektrik

  Elektrikli araç vb. çözümlerin yaygınlaşması hem verimlilik hem de çevre kirliliğinin önlenmesi anlamında önemli farklar yaratabilir.

  Tüm sisteme yayılan inovasyon

  Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinin yaygınlaşıp ucuzlaşmasında inovasyonun hala önemli bir rolü var. İnovasyonun sadece AR-GE gibi dar bir kalıpta düşünülmemesi, deneyim, pazarlama, satış vb. alanlara da aktarılması gerekiyor.

  Sosyo-ekonomik yapılar ve yatırımlarla uyumlu dönüşüm

  Enerji dönüşümü, ciddi miktarda finansal ihtiyacı beraberinde getiriyor. Yatırımların hayata geçmesi ertelendikçe, finansman için gereken miktar daha da artıyor. Finansal sistemin sürdürülebilirlik yatırımlarıyla daha uyumlu hale gelmesi gerekiyor.

  Dönüşüm maliyet ve faydalarında eşit paylaşım

  Enerji erişimi, dünyanın farklı bölgeleri için hala ciddi bir sorun. Durum buyken, gerçekleşecek dönüşümün toplumun her kesimine fayda sağlaması gerekiyor. Dönüşüm için gereken işbirliğinin sağlanmasında faydaların eşit dağıtılması önemli bir rol oynuyor.
   
  IRENA Küresel Enerji Yol Haritası 2050 raporuna bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu