YUKARI

Enerji

Eklenme Tarihi: 06 Kasım 2017

Doğadan ilham alan rüzgar tarlaları

 • Rüzgar santrallerini daha verimli hale getirmenin yolu, dizilimlerini değiştirmek olabilir mi?

  Yeni nesil teknolojiler sayesinde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi daha temiz şekilde elde edebiliyoruz. Yine de gidecek çok yolumuz ve enerji verimliliğiyle ilgili atacak çok adımımız var. John Dabiri'nin geliştirdiği fikir, geleneksel rüzgar santrallerine farklı açıdan yaklaşıyor.

  Rüzgar gülü sahalarının daha verimli şekilde kurulması konusunda çalışmalar yapan John Dabiri, yeşil enerji üretmek için balık sürülerinin örnek alındığı bir proje geliştiriyor. Dabiri’nin yola çıkış noktası, rüzgar gülü sahalarının çok geniş alanlara yayılması. Bu sahalar, türbinler arasındaki etkileşimden kaynaklanan türbülansı minimize etmek prensibine göre tasarlanıyor. Böylece rüzgar santralleri mümkün olduğunca birbirlerinden uzağa kuruluyor ve geniş bir alana yayılıyor. Rüzgar santralleri arasında kalan araziyse atıl şekilde bekliyor. 
   
  Bu sahalardaki yerleşimin daha farklı şekilde tasarlanması üzerine düşünen Dabiri, yeni bir modelle, rüzgar santrallerini birbirlerine daha yakın şekilde kurmayı ve böylece atıl alanı azaltıp, aynı saha içinde daha fazla enerji üretmeye kafa yoruyor. Çözümüyse gökte değil, denizlerin altında buluyor. Balık sürülerini inceleyen bilim adamı, sürülerin hareket tarzlarının, yalnız yüzen balıklardan farklılaştığı noktalara odaklanıyor: Sürüyle yüzen balıklar, tekrar eden ve çok değişmeyen belli kalıplara göre hareket ediyorlar. Böylece hem daha etkin şekilde yolculuk yapıyor hem de enerjiden tasarruf ediyorlar. 
   
  Sürülerin kullandığı formdaki denklemi rüzgar santrallerine uygulayan Dabiri, rüzgar gülü sahaları için yeni bir plan ortaya çıkarıyor. Dabiri, sürülerdeki elmas formu örnek alınarak kurulacak rüzgar türbinlerinin daha verimli olacağını belirtiyor.
   
  Dabiri, sadece sahaların planını değil, rüzgar türbinlerinin tasarımını da değiştirmeyi öneriyor. Yaygın olarak kullanılan yatay eksenli rüzgar türbinlerinin aksine, Dabiri’nin rüzgar türbinlerinin ekseni dikey. Dikey türbinler, bir arada hareket ettiklerinde daha verimli çalışıyorlar. Tıpkı sürü halinde hareket eden balıklar gibi…
   
  Dabiri’nin başarılı biyomimikri örneği, sadece aynı alanda daha fazla enerji üretilmesini sağladığı için değil, aynı zamanda yeni rüzgar türbinlerinin kurulumu için duyulan arazi ihtiyacını azalttığı için son derece önemli bulunuyor. 

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu