YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 01 Temmuz 2017

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları

 • On bir numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, kentleri ve yerleşim yerlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. 

  Kentsel alanların nasıl inşa edildiği ve nasıl yönetildiği, sürdürülebilir kalkınma için son derece önemli. Kentleri güvenli ve sürdürülebilir kılmak, güvenli ve erişilebilir konut sağlamak ve gecekonduları dönüştürmekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Toplu taşımacılığa yatırım yapmak, kamusal yeşil alanlar yaratmak, kentsel planlama ve yönetimi hem katılımcı hem de kapsayıcı olacak şekilde iyileştirmek gibi başlıkların da dikkate alınması gerekiyor.
   

  Gerçekler:

  - Dünya nüfusunun yarıdan fazlası kentlerde yaşıyor. 2050 yılına kadar bu rakamın 6,5 milyar, yani dünya nüfusunun üçte ikisi olması bekleniyor.
  - Gelişmekte olan ülkelerde kentlerin hızlı büyümesi ve kırsaldan kente göçün artışı, mega kentlerin sayısında büyük artışa yol açmış durumda.
  - 1990 yılında nüfusu 10 milyon veya fazla olan mega kent sayısı 10 iken, 2014’te bu rakamların 453 milyon insanı barındıran 28 mega kente ulaştığı görülüyor.
  - Aşırı yoksulluk genellikle kentsel alanlarda yoğunlaşıyor; ulusal ve yerel yönetimler, bu alanlarda artan nüfusu barındırmak için çaba veriyor.

  Hedefler: 

   
  - 2030'a kadar, herkesin yeterli, güvenli ve ekonomik olarak karşılanabilir konuta ve temel hizmetlere erişiminin sağlanması ve gecekondu alanlarının iyileştirilmesi.
  - 2030’a kadar herkes için, özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin artırılması, başta toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkesin  güvenli, ekonomik olarak karşılanabilir, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin sağlanması.
  - 2030’a kadar tüm ülkelerde katılımcı, bütünleşik ve sürdürülebilir yerleşmelerin planlanması ve yönetimi için kapasite geliştirilmesi ile kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi.
  - Dünyanın kültürel ve doğal mirasını korumaya ve sahip çıkmaya yönelik çabaların artırılması.
  - 2030’a kadar, yoksulları ve kırılgan durumdaki insanları  korumaya odaklanarak, su kaynaklı afetler de dâhil olmak üzere afetlerden kaynaklanan ölümlerin ve etkilenen insan sayısının kaydadeğer miktarda azaltılması ve ekonomik kayıpların küresel GSYH içerisindeki göreli payının büyük oranda düşürülmesi.
  - 2030'a kadar, belediye atıkları ve diğer atıkların yönetimi ile hava kalitesine de özel önem gösterilerek şehirlerde kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerin azaltılması.
  - 2030'a kadar, özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için güvenli, kapsayıcı ve ulaşılabilir, yeşil ve kamusal alanlara genel erişimin sağlanması.