YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 30 Haziran 2017

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Açlığa Son

 • İki numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan Açlığa Son, açlığı bitirirken, gıda güvenliğini sağlamaya, iyi beslenmeyi ve sürdürülebilir tarımı desteklemeye odaklanıyor.

  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin öncülü olan Binyıl Kalkınma Hedefleri, açlığın yok edilmesi anlamında önemli yol kat edilmesini sağladı. Son 20 yılda hızlı ekonomik büyüme ve tarımsal verimlilikteki artışla, yetersiz beslenen insanların sayısı yarıdan fazla azaldı. Eskiden kıtlık ve açlık çeken gelişmekte olan ülkelerin çoğu, en korunmasız kitlelerin beslenme ihtiyaçlarını artık karşılayabiliyor. Bununla beraber, daha gidilecek çok yol var. Çünkü aşırı açlık ve yetersiz beslenme birçok ülkede kalkınmanın önünde büyük bir engel olarak duruyor. 

  Gerçekler:

  - 2014 yılı itibarıyla, genellikle çevrenin bozulması, kuraklık ve biyo-çeşitliliğin kaybının doğrudan sonucu olarak, 795 milyon insanın sürekli biçimde yetersiz beslendiği tahmin ediliyor.
  - Beş yaşın altında 90 milyonu aşkın çocuk gerekli vücut ağırlığının tehlikeli düzeyde altında.
  - Afrika’da ise her dört insandan biri aç.

  Hedefler: 

  - 2030’a kadar, açlığın bitirilmesi ve özellikle yoksullar ve bebekler de dâhil kırılgan durumda olan kişiler başta olmak üzere herkesin yıl boyunca güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya erişiminin sağlanması.
  - Beş yaş altındaki çocukların aşırı zayıflıkları ve büyümesini engelleyen nedenlere ilişkin  uluslararası düzeyde kabul edilmiş 2025 yılı hedeflerinin gerçekleşmesi de dahil olmak üzere 2030’a kadar, her türlü  yetersiz beslenme şekillerinin  bitirilmesi ve gençlik çağındaki kızların, hamile ve emziren kadınların ve yaşlıların beslenme ihtiyaçlarının ele alınması.
  - 2030’a kadar küçük ölçekli gıda üreticilerinin, özellikle kadınların, yerlilerin, çiftçilerin, çobanların ve balıkçıların; araziye, girdilere ve diğer üretken kaynaklara, bilgiye, mali hizmetlere, pazara ve katma değer fırsatları ile tarım dışı istihdam olanaklarına eşit ve güvenli erişim yoluyla  gelirlerinin ve tarımsal üretkenliğinin ikiye katlanması.
  - 2030’a kadar, sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin sağlanması ile verimliliği ve üretimi artıran, ekosistemlerin korunmasına yardımcı olan, iklim değişikliği, aşırı hava koşulları, kuraklık, sel ve diğer afetlere uyum kapasitesini güçlendiren ve arazi ve toprak kalitesini artan bir şekilde iyileştiren dayanıklı tarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi.
  - 2020’ye kadar ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sağlıklı yönetilmiş ve çeşitlendirilmiş tohum ve bitki bankalarını da içerecek şekilde, tohumların, kültür bitkilerinin, çiftlik ve evcil hayvanların ve onların yabani türlerinin genetik çeşitliliğinin korunması ve uluslararası kabul edildiği şekilde genetik kaynakların ve ilgili geleneksel birikimin kullanımından elde edilen faydalara erişimin ve bu faydaların adil ve hakkaniyetli paylaşılmasının desteklenmesi.
  - Başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde  tarımsal üretim kapasitesinin artırılması için,   geliştirilmiş uluslararası işbirliğini de içerecek şekilde, kırsal altyapı, tarımsal araştırma ve yayın hizmetleri, teknoloji geliştirme ile bitki ve hayvan gen bankalarına  yatırımın artırılması.
  - Doha Kalkınma Gündemi direktifi ile uyumlu olacak şekilde, her türlü tarımsal ihracat sübvansiyonlarının ve eşdeğer etkili tüm ihracat tedbirlerinin paralel olarak kaldırılmasını da içerecek şekilde, dünya tarım piyasalarındaki ticari kısıtlamalar ve aksaklıkların düzeltilmesi ve önlenmesi. 
  - Gıda emtia piyasaları ve türevlerinin düzgün işlemesi için tedbir alınması ve  gıda fiyatlarının aşırı dalgalanmasının sınırlandırılmasına yardımcı olmak üzere gıda rezervlerini de içerecek şekilde piyasa bilgilerine zamanında erişimin kolaylaştırılması