YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 30 Haziran 2017

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Yoksulluğa Son

 • Bir numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan Yoksulluğa Son, her türlü yoksulluğu dünyanın her yerinde bitirmeye odaklanıyor.

  Yoksulluğun her biçiminin ortadan kaldırılması günümüzde insanlığın karşı karşıya en büyük sorun olmaya devam ediyor. Aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısı 1990 ile 2015 arasında 1,9 milyardan 836 milyona düşmüş olsa da, bugün çok sayıda insan en temel insani gereksinimleri karşılamaktan yoksun durumda.

  Gerçekler:

  - Günümüzde dünya genelinde 800 milyondan fazla insan günde 1,25 ABD dolarından daha az gelirle geçinmeye çalışıyor; birçoğunun yeterli gıda, temiz içme suyu ve sıhhi koşullara erişimi bulunmuyor.
  - Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki hızlı ekonomik büyüme, milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarmış gibi görünse de, kapsayıcılık anlamında çok fazla yol alınması gerekiyor. Örneğin, kadınların yoksul olması; ücretli işler, eğitim ve mülkiyete erişim eşitsizliği nedeniyle, erkeklere göre daha yüksek bir olasılık barındırıyor.
  - Öte yandan, aşırı yoksulluk içinde olanların %80’inin yaşadığı Güney Asya ve Sahraaltı Afrika gibi diğer bölgeler için iklim değişikliği, çatışmalar ve gıda güvensizliğinin getirdiği yeni tehditler, yoksullukla mücadele için çok daha fazla çalışmamız gerektiğine işaret ediyor.

  Hedefler: 

   
  - 2030’a kadar, halihazırda günlük 1,25 $’dan daha az gelirle yaşayanlar olarak tanımlanan aşırı yoksulluğun herkes için her yerde ortadan kaldırılması.
  - 2030’a kadar ulusal tanımlara göre tüm boyutlarıyla yoksulluk içinde yaşayan her yaştan erkek, kadın ve çocuk oranının en az yarıya indirilmesi.
  - Ulusal şartlara uygun sosyal koruma sistemlerinin ve önlemlerinin herkes için uygulanması ve 2030’a kadar yoksul ve kırılgan kesimin önemli ölçüde kapsanmasının sağlanması.
  - 2030’a kadar, başta yoksul ve kırılgan durumdakiler olmak üzere bütün erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve  hükmetme, miras, doğal kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikrofinansı da kapsayan finansal hizmetler gibi konularda eşit haklara sahip olmalarının sağlanması.
  - 2030’a kadar, yoksul ve kırılgan durumda olanların dayanıklılık kazanmalarının sağlanması ve iklimle ilgili aşırı olaylara ve diğer ekonomik, sosyal ve çevresel şoklara ve afetlere maruz kalmalarının ve bunlara karşı kırılganlıklarının azaltılması.
  - Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkeler için yeterli ve öngörülebilir araçlar geliştirmek ve yoksulluğun tüm yönleriyle bitirilmesine yönelik politika ve programlar uygulayabilmek için, geliştirilmiş kalkınma işbirliği de dâhil olmak üzere farklı kaynaklardan gelen imkanların önemli ölçüde harekete geçirilmesinin sağlanması.
  - Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik yatırımların hızlandırılması için yoksullara odaklanan ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kalkınma stratejilerine dayalı ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sağlam politika çerçevelerinin oluşturulması.

  Bu sayfadaki bilgiler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP Türkiye) ve T.C. Kalkınma Bakanlığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri internet sitesinden derlenmiştir.