YUKARI

Enerji

Eklenme Tarihi: 23 Şubat 2018

IRENA, Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Raporu'nu açıkladı

 • Avrupa Birliği için Yenilenebilir Enerji Olasılıkları Raporu'na göre, 2030’a kadar AB'de yenilenebilir enerjinin payını iki kat artırması ekonominin iyileşmesine hizmet ederken, emisyon azaltımı için kilit önem taşıyor. Rapor, yenilenebilir enerjinin payının yüzde 34’e çıkarılabileceğini ortaya koyuyor. 

  Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından Brüksel’de yayınlanan Avrupa Birliği için Yenilenebilir Enerji Olasılıkları Raporu'na göre, Avrupa Birliği 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin toplam tüketilen enerji içindeki payını %34’e (2016 payının yaklaşık iki katı) çıkarabilir ve ekonomiye olumlu katkıda bulunabilir.
   
  Avrupa Birliği için Yenilenebilir Enerji Olasılıkları raporunun tanıtım toplantısında sonuçları paylaşan IRENA Genel Direktörü Adnan Z. Amin, yenilenebilir enerjinin payının daha da artırılmasının günümüz teknolojisiyle çok daha kolay olduğunu ve bunun 2030 yılına kadar AB GSYH’sinin yüzde 0,3’üne denk bir ek yatırımla (yaklaşık 368 milyar Euro/yıl) mümkün olduğunu belirtti. AB’de halihazırda yenilenebilir enerji sektöründe çalışan 1,2 milyon kişi sayısı da böylece ciddi bir artış gösterebilir.
   
  Yenilenebilir enerjinin payının artırılmasıyla, emisyonlarda 2030 yılına kadar %15’lik (İtalya’nın toplam emisyon miktarı kadar) ek bir azaltım sağlanabilir. Bu azaltımlar, AB’nin emisyonlarını 1990 seviyelerine göre yüzde 40 azaltma hedefine uyum göstereceği gibi, AB’yi uzun vadeli karbonsuzlaşma yolunda doğru bir rotaya sokabilir. Yenilenebilir enerji payındaki artış, enerji maliyeti ve önlenen çevresel ve sağlık maliyetleri göz önüne alındığında, 2030 yılına kadar yılda 44 milyar ile 113 milyar avroluk bir tasarruf sağlayabilir.
   
  Rapor, tüm AB üyesi ülkelerin uygun bir maliyetle yenilenebilir enerji potansiyelini artırabileceğinin altını çiziyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen ısınma ve soğutma seçeneklerinin AB’nin bu ek potansiyelinin üçte birinden fazlasını teşkil ettiğine değiniyor. Dahası, AB’nin uzun vadeli karbonsuzlaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yenilenebilir enerjiyle çalışan tüm ulaşım seçeneklerine de ihtiyaç duyulacak.
   
  Raporda yer alan diğer temel bulgulardan bazıları:
   
  - 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin payının %34’e çıkarılması için yapılması gereken tahmini ortalama yenilenebilir enerji yatırımı 62 milyar Euro.
  - Raporda bahsi geçen yenilenebilir enerji potansiyeliyle, 327 GW kurulu gücünde rüzgar enerjisi (referans senaryodan 97 GW daha fazla) ve referans senaryodan 86 GW daha fazlasına denk gelen 270 GW kurulu gücünde güneş enerjisi sağlanabilir.
  - Isı pompaları ve elektrikli araçların hızla yaygınlaştırılması, referans senaryoda %24 olan elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını %27’ye çıkarabilir.
  - Yenilenebilir enerjinin elektrik sektöründeki payı 2015’teki %29’dan, 2030 yılında %50’ye çıkabilir.
  - Nihai kullanım sektörlerinde yenilenebilir enerji, binalarda enerjinin %42’sini, sanayide %36’sını ve ulaşımda %17’sini sağlayabilir.
  - AB’nin uzun vadeli karbonsuzlaştırma hedeflerini tutturması için, elektrikli araçlar dahil tüm yenilenebilir enerji kaynaklı ulaşım seçeneklerine ve hem ileri teknoloji hem de geleneksel bioyakıtlara gereksinim duyuyor.
   

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu