YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 20 Şubat 2018

İklim-IN iklim değişikliğiyle mücadele için farkındalık yaratmayı amaçlıyor

 • İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi - İklim-IN, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki iklim değişikliği projelerinin uygulanmasında, eğitim, tanıtım ve hibe gibi araçlarla destek veriyor.

  İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi - İklim-IN Türkiye’de iklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik ortak çabaları güçlendirmek için kamu farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan proje, Ağustos 2017 – Ocak 2020 arasında sürecek. Projenin bütçesi ise 1.865.000 Euro.

  Proje kapsamında iklim değişikliği ve ortak iklim hareketinin aciliyeti konusunda hedef kitlenin farkındalığını artırmaya ve yerel düzeyde çözümler üretilmesi için “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı” kapsamındaki hibe yararlanıcılarına proje uygulama konusunda destek verilmesine odaklanılıyor.

  İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi, çalışmalarını üç temel bileşen üzerinden gerçekleştiriyor:

  1. Eğitim Bileşeni

  İklim değişikliği alanında yerel ve ulusal teknik kapasitenin geliştirilmesine odaklanılması, projenin ilk bileşeni. Bu bileşen büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler, yerel yönetimler, çevre ve iklim değişikliği konularında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve ulusal araştırma ve danışmanlık kurum ve kuruluşlarını hedefleyen detaylı bir eğitim ihtiyaç analizi çalışması ve bu çalışmanın sonucuna göre şekillenecek kapsamlı bir eğitim programından oluşuyor.
   

  2. Tanıtım Bileşeni

  İkinci bileşende ise iklim değişikliği ve ortak iklim hareketinin aciliyeti konusunda hedef kitlenin farkındalığını artırmaya odaklanılıyor. Bu kapsamda kampanya faaliyetleri planlanarak farklı hedef gruplar için farklı mesajlar, bu grupların bahsi gecen konulardaki farklı farkındalık düzeyleri, farklı bilgi ihtiyaçları ve medya kullanım davranışlarındaki farklılıklardan dolayı etkili iletişim önlemleri alınıyor. Entegre iletişim stratejisindeki karma iletişim yaklaşımı, medya iletişim faaliyetlerini, bilgilendirme ve tanıtım materyallerini, interaktif uygulamaları, etkinlikleri, diyalog iletişimini, konvansiyonel reklamcılığı ve halka ilişkiler çalışmalarını içeriyor.
   

  3. Hibe Bileşeni

  Sonuçlar içerisinde paydaş etkisi açısından en güçlü olan üçüncü bileşen ise, “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı’nın” uygulama ve izlemesini kapsıyor. Proje kapsamındaki hibe programı, 38 hibe projesinden oluşuyor ve belediyeler, üniversiteler, STK’lar gibi çok sayıda paydaşı içeriyor. Bu nedenle de bu bileşen, özellikle yerel düzeyde çözümler üretme açısından güçlü bir araç. Proje süresince bu bileşen kapsamında hibe yararlanıcılarına proje uygulama konusunda sürekli destek verilecek ve Bakanlığa izleme ve değerlendirme gibi konularda teknik yardım sağlanacak.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu