YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 05 Ağustos 2017

9 adımda iş yerinde eşitlik

 • Kadınlar sekreter, erkekler bilim adamı... Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum kitapçığı toplumsal eşitsizliğin iş dünyasına yansımasının önüne geçmek için neler yapılabileceğini inceliyor.

  Koç Holding, Ülkem İçin projesiyle Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmayı hedefliyor. Mevcut teması Toplumsal Cinsiyet Eşitliği olan proje, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte gerçekleştirilen kurum içi eğitim ve farkındalık çalışmalarını da kapsıyor. Koç Holding ve AÇEV’in bu kapsamda hazırladığı Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum kitapçığında toplumsal önyargılardan ayrımcılığa kadar eşitlik kavramları, Türkiye’de kadının durumu, toplumsal cinsiyet ve işyerinde eşitlik gibi konulara yer veriliyor. 

  Kitapçığın Eşitlik Kavramları ve Ayrımcılık başlıklarında paylaşılan tanımları sizin için derledik:

  Dikey ayrışma nedir?

  “Cam tavan” olarak da bilinen dikey ayrışma, bir sektörde ya da bir iş yerinde, yükselme olanaklarının bir cinsiyet için diğerine göre çok daha zor olması durumudur. Dünyada üst düzey kadın yönetici sayısının erkeklere göre çok daha az olması dikey ayrışmanın bir sonucudur.

  Yatay ayrışma nedir?

  “Cam duvarlar” olarak da adlandırılan yatay ayrışma, kadın ve erkeklerin belirli sektörlerde yoğunlaşması durumudur. Hemşirelerin çoğunun kadın, inşaat sektöründe çalışanların çoğunun erkek olması gibi.

  Bu ayrışma toplumsal cinsiyet rollerinden de beslenir. Örneğin, nasıl evde çocuk bakımı kadınlar işi olarak görüşüyorsa, iş yaşamında da okula öncesi öğretmenlerin çoğu kadındır. Nasıl ki kadınların geceleri dışarı çıkması “güvenli/uygun” görülmüyorsa, iş yaşamında da gece bekçisi olarak kadın uygun görülmemektedir.

  Meslekler cinsiyete göre nasıl ayrışır?


  Kadınların yetiştirilme şekilleri, eğitim ve karar alma mekanizmalarına erişme zorlukları ve aile içimdeki sorumlulukların dağılımı, iş yerinde eşit olmalarını neredeyse imkansız kılıyor.

  İş yerlerimizde ve çalışma hayatımızda çok büyük değişimler yaratabiliriz. Doğru hedefler ve iyi uygulamalarla topluma örnek olacak çalışmaların yeşerebileceği bir ortam yaratabiliriz.

  İş yerinde Eşitlik İçin 9 Öneri

  1. Farkındalık eğitimlerine katılmak
  2. İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliğine özen göstermek
  3. Kadın istihdam oranının şirketler genelinde ve yönetim kadrolarında artırılmasını hedeflemek, her yönetim seviyesinde cinsiyet dağılımının eşitliğini sağlamaya destek olmak
  4. Cinsiyet dağılımında eşitsizliğin olduğu iş alanlarını gözden geçirmek
  5. Gelişim planlama ve uygulamalarında eşit fırsat tanımak
  6. “Eşit işe eşit ücret” politikasını benimsemek ve ilgili göstergeleri takip etmek
  7. İşyerinde cinsiyet eşitliğini pekiştirecek ve tüm çalışanların refahını artıracak uygulamalara destek vermek (herkesin kullanımına uygun koruyucu malzeme, ekipman, iş elbisesi, soyunma odası gibi)
  8. Yazılı, sözlü ve görsel iletişimlerde cinsiyet duyarlılığına özen göstermek ve ayrımcılığı pekiştirici uygulamalardan kaçınmak
  9. Şirketinizdeki eşitlik ilke, politika ve prensiplerinin çalışanlarınız tarafından bilinirliğini artırmak ve paydaşlara yaygınlaştırılmasına öncülük etmek

  Bu yazıdaki bilgiler Koç Holding ve AÇEV tarafından hazırlanan Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum kitapçığından alınmıştır.