YUKARI

İklim Değişikliği

Eklenme Tarihi: 01 Temmuz 2016

İklim değişikliğiyle mücadelede karbon vergisi

 • EDAM'ın yayınladığı Karbon Vergisi bilgi notuna göre, düşük karbonlu, sürdürülebilir bir enerji politikası için karbon vergisi önemli bir araç olabilir.

  Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) tarafından hazırlanan “Karbon Vergisi” bilgi notu yayınlandı. Bilgi notu, Paris İklim Anlaşması sonrası giderek daha fazla uygulanmaya başlanan karbon vergisinin ne olduğunu, hangi ülkelerde nasıl uygulandığını ve sera gazlarının azaltımı için uygulanan diğer finansal yöntemler ile karşılaştırmasını içeriyor. Karbon vergisinin sürdürülebilir bir enerji politikası için giderek daha önemli bir araç olduğunu ortaya koyan bilgi notu, bu mekanizmanın Türkiye için de önemli fırsatlar sunduğunu gösteriyor.
   
  İklim değişikliğinin yarattığı tehditler, sadece çevresel etkileri değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Karbon vergisi, ülkeler tarafından giderek daha da yaygın bir biçimde, iklim değişikliğinin yarattığı ekonomik ve sosyal maliyetlerin, sera gazı emisyonlarına neden olan sektörler tarafından ödenmesi için kullanılıyor.
   
  Bu vergi uygulaması ile beraber, bir yandan kamunun yüklendiği sosyal ve ekonomik maliyetlerin ilgili sektörler tarafından karşılanması amaçlanırken diğer yandan ise piyasaların daha düşük karbonlu ekonomik sektörlere yönlendirilmesi amaçlanıyor.
   
  Karbon vergisi, hali hazırda 20’ye yakın ülke tarafından uygulanıyor. Aralarında Fransa ve Birleşik Krallık gibi gelişmiş ülkeler ile Meksika ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerin bulunduğu bu listeye, yakın zamanda Çin, Hindistan, Brezilya ve ABD gibi ülkelerin de eklenmesi bekleniyor.
   
  Karbon ticareti gibi piyasa mekanizmalarına göre hem farklı sektörlerde kolayca uygulanabilir olması hem de kolaylıkla yürürlüğe sokulabilir olması yüzünden avantajlar barındıran karbon vergisi, sürdürülebilir bir enerji politikası için önemli bir mali araç olma potansiyeli barındırıyor.
   
  EDAM’a göre karbon vergisi gibi bir mali rejim, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu düşük karbonlu enerji politikalarına önemli katkı sağlayabilir. Karbon vergisi hem emisyon azaltımı için hem de yenilenebilir enerji gibi düşük karbonlu teknolojilere geçiş için gerekli olan kaynağın yaratılmasında bir araç olarak kullanılabilir.
   
  Hazırlanan bilgi notunun özetine ulaşmak için lütfen tıklayın.