YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 07 Şubat 2020

Yapay zekâ kurtarıcı olabilir mi?

 • İnsanlık, bugüne dek biriktirdiği veriyi yapay zekâ teknolojisiyle analiz ederek iklim değişiminin yansımalarından daha az etkilenebilir.

  Yapay zekâ kullanımı ve makine öğreniminin; küresel sera gazı emisyonlarının azaltılması başta olmak üzere çevresel sorunların çözümünde etkili olacağı düşünülüyor. 2019 yılında PwC tarafından yayınlanan bir raporda, çevresel uygulamalar için yapay zekâ (AI) kullanımının küresel sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 4 azaltabileceği ortaya konmuştu. Rapor, yapay zekânın çeşitli ekonomik sektörlerde ve çevresel etkiler ile iklim değişikliğinin yönetilmesine katkıda bulunmak için kullanılabileceğine işaret ediyordu. Önümüzdeki yıllarda yapay zekânın farklı alanlarda kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

   

  İnsanın geleceğinde belirleyici

  Büyük verinin analiz edilmesi ve geleceğe ilişkin tahminlerin bu analize göre yapılması, yapay zekâ teknolojisinin çekirdeğini oluşturuyor. Buna göre yapay zekâ; hava tahminleri başta olmak üzere, insanlığın geleceğe yönelik tüm adımlarında belirleyici olabilir. Rapor, yapay zekâ teknolojisinin gelişmesi sonucu sağlanan manuel ve rutin görevlerin otomasyonunun, küresel ekonomiye 5.2 trilyon dolara kadar katkıda bulunabileceğine de işaret ediyor.

   

  Enerji ihtiyacı doğru yönetilebilir

  Makine öğrenimi ve yapay zekâ teknolojisi, elektrik sistemi teknolojilerinin araştırılması, konuşlandırılması ve işletilmesi hakkında bilgi vererek büyük bir katkı yaratabilir. Dünyanın ihtiyacı olan enerji miktarının tahmininde kullanılabilecek teknoloji, bilgiyi mevcut koşullarla otomatik olarak eşleştirerek enerji ihtiyacının doğru yönetilmesine fayda sağlayabilir. Elektrik sistemlerinin, sera gazı emisyonlarının üçte birinden sorumlu olduğu düşünülürse, doğru tahminler büyük değişim yaratabilir.

   

  Daha akıllı araçlar geliştirilebilir

  Toplumsal gelişimde ulaşım sistemlerinin önemi büyük olsa da ulaştırma sektörü enerjiyle ilgili CO2 emisyonlarının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Yapay zekâ teknolojisi ve makine öğrenimi sayesinde, ulaşım ve taşımacılıkta optimizasyon getirecek tahminler yapılabilir. Ayrıca daha akıllı araçların geliştirilmesi ve daha doğru altyapı gelişiminin sağlanmasına önemli bir katkı yapabilir.

   

  Her alanda doğru tahmin ve optimizasyon

  Yapay zekâ teknolojilerinin kullanım alanları çoğaldıkça, sera gazı emisyonunu artıran birçok etkinin azaltılması mümkün olabilir. Bu alanlardan bazıları şöyle özetlenebilir:

  ·      Yeni yapı malzemelerinin keşfedilmesiyle, enerjiyi verimli depolayan, toplayan ve kullanan materyallerin bulunması,

  ·      Akıllı binaların yaygınlaşması, iç mekânların enerji ihtiyaçlarının doğru yönetilmesi ve binaların iklim, doluluk oranı ile diğer çevresel koşullarla enerji tüketiminin azaltılması,

  ·      Tarımsal faaliyetlerde kullanılan yapay zekâ teknolojisiyle, toprak analizinden gübre ihtiyacına dek birçok olumlu sonuca ulaşılması,

  ·      Uydu görüntüleri ve bilgisayar analizleriyle ormansızlaşmanın takibi ve olası sonuçlara karşı önlem alınması,

  ·      Atık azaltılmasına yönelik tüketici davranışlarının analiz edilmesi ve optimal üretim yapılması.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu