YUKARI

TSKB'den Haberler

Eklenme Tarihi: 05 Aralık 2007

“TSKB ile Önceliğimiz Çevre” Konferansı

 • 5 Aralık 2007’de TSKB tarafından düzenlenen “TSKB ile Önceliğimiz Çevre” Konferansı, uluslararası finans kuruluşları ile iş dünyasını yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir kalkınma için bir araya getirdi. Konferansta, çevre yatırımlarının finansmanı tüm yönleriyle tartışıldı ve başarılı projelerden bahsedildi.

  Türkiye’nin ilk özel yatırım ve kalkınma bankası olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), “TSKB İle Önceliğimiz Çevre” adını verdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında, çevre yatırımlarının finansmanı konulu bir konferans gerçekleştirdi. 5 Aralık 2007’de düzenlenen konferansta, çevre yatırımlarının finansmanı konusunda deneyim sahibi pek çok önemli finans kuruluşu iş dünyasını teşvik edecek ve harekete geçirecek mekanizmalarla ilgili bilgiler verdi.

  Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), KfW, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) temsilcilerini, Türk iş dünyası ve tüm ilgili kesimlerle buluşturan konferansta, Türkiye’den ve dünyadan pek çok değerli yatırım uzmanı, çevre yatırım projelerinin finansmanı ile ilgili olanakları ortaya koydu, yapılan başarılı projelerden bahsetti ve gelecek için çözüm önerileri sundu. Konferansın moderatörlüğünü TCMB Eski Başkanı ve TEB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi yaptı.

  Konferans Sonuç Bildirisi için tıklayınız.

  Konferans Sunumları
  Dünya Bankası
  Avrupa Yatırım Bankası
  kfW
  Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
  Fransız Kalkınma Ajansı
  Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

  Türkiye’nin geleceği için öncelik çevre
  TSKB Genel Müdürü Halil Eroğlu, konferansta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye’nin geleceğini çevre ve yenilenebilir enerji kaynaklarına vurgu yapmadan düşünmek imkansız hale geldi. Devreye girmesi beklenen ve yatırımları devam etmekte olan çok sayıda yenilenebilir enerji projesi söz konusu. Örneğin, 2011 yılına kadar devreye girmesi beklenen 135 hidroelektrik projesi bulunuyor ve bu yatırımlarla 3200 MW’lık bir enerji kapasitesi oluşacak. Aynı durum, rüzgar enerjisi projeleri için de geçerli. Türkiye’nin ufkunda çok sayıda hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal enerji yatırım projesi bulunuyor ve bu projeler, kredi ve danışmanlık destekleriyle hayata geçirilecek.”

  Çevresel sürdürülebilirlik konusunda özel sektör öncü olmalı
  Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, gelişmeyi ve kalkınmayı dışlamadan doğal çevreyi de gözetecek gerçekçi çözümlerin önemine değindi. Ersin Özince, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Yatırımcılarımızın bu konuda teşvik edilmeye ihtiyaçları vardır; yatırım yaparken doğayı da koruyacak araçların kendilerine sunulmasına ihtiyaç vardır. Ekonomik büyümenin ve istihdamın özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi bugün artık tüm dünyada yerleşik sistem haline gelmiştir. Bu nedenle çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasında; bu hedefi hayata geçirecek mekanizmaların kurulmasında da özel sektörün öncü rolüne ihtiyaç vadır.” Ersin Özince, sözlerini bitirirken konferansın çevresel sürdürülebilirlik konusunda yeni girişimlerin başlatıcısı olmasını diledi.

 • TSKB, Türkiye’nin ilk çevre bankası
  ISO 14001 çevre belgesine sahip ilk ve tek Türk sermayeli banka olan TSKB, çevre konusunu tüm faaliyetlerinde dikkate almayı bir kültür haline getirdi. TSKB, 20 yılı aşkın bir süredir finansman sağladığı kurum ve projelerin çevresel riskini de göz önünde bulundurarak, sanayi ve hizmet sektörlerinin yatırım projelerini finanse ediyor.

  TSKB, Çevre Kredileri ve Yenilenebilir Enerji Kredileri ile çevre konusunda Türkiye’de önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Gerek yenilenebilir enerjiye, gerek çevreye yönelik yatırımları uzun zamandır destekliyor ve bu iki sektöre büyük önem veriyor. Şu ana kadar yenilenebilir enerji ve doğalgaz dağıtımı konusunda Türkiye’de sayıca en fazla projeye imza atmış olan TSKB, çevre ve yenilenebilir enerji yatırımlarını, alınan genel amaçlı ve sektör spesifik kredilerle desteklemeye devam ediyor.

  TSKB, “Türkiye’nin çevreci bankası” olarak, “TSKB İle Önceliğimiz Çevre” adını verdiği bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi geliştiriyor. Bu proje, TURMEPA (Deniztemiz Derneği), TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Kaynaklarımızı Koruma Vakfı), REC (Orta ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi), ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı), TÜRÇEK (Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu) ve SAD (Sualtı Araştırmaları Derneği) gibi sivil toplum kuruluşlarınca ve diğer derneklerce de destekleniyor.

  Proje kapsamında, bugüne kadar cevreciyiz.com çevre portalinden çevre heykelleri yarışmasına kadar pek çok faaliyet gerçekleştirildi. “Çevre Yatırımlarının Finansmanı” konulu bu konferans da söz konusu projenin bir başka ayağını oluşturuyor.

  cevreciyiz.com, Türkiye’nin en kapsamlı “çevre” portali
  Projenin iletişim kanalı olarak kurulan cevreciyiz.com, çevre konusunda bugüne kadar hazırlanmış en geniş kapsamlı portal olarak gösteriliyor. cevreciyiz.com’da, çevreyle ilgili haberler; akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, konuya ilgisi olan profesyonellerin araştırma, makale ve yazıları; özel çevre dosyaları; çevre mevzuatı; kurumsal anlamda mevzuata uyum için yapılması gerekenler; bireysel ve kurumsal başarı hikayeleri; ünlü doğa fotoğrafçılarının sanal fotoğraf sergileri; Türkiye'nin ve dünyanın çevre ajandası ile çevresel yaklaşımları veya riskleri ölçen ve yapıcı öneriler getiren birtakım araçlar yayınlanıyor. Portalde ayrıca, gençler ve çocuklara yönelik bölümlere de yer veriliyor.

  www.tskb.com.tr | www.cevreciyiz.com
  Türkiye’nin ilk özel yatırım ve kalkınma bankası olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 1950 yılında Dünya Bankası'nın desteği ve T.C. Hükümeti, T.C. Merkez Bankası ve ticaret bankalarının işbirliği ile kurulmuştur. 2002 yılında Sınai Yatırım Bankası'nı devralan TSKB, yatırım projelerinin finansmanı, özelleştime, halka arz, finansal/stratejik ortaklık, girişim sermayesi, değerleme gibi alanlardaki faaliyetleri ile kurumsal müşterilerine hizmet verirken, yatırım bankacılığı alanındaki geniş ürün yelpazesi ile hem kurumsal hem de bireysel müşterisine ulaşmaktadır. Ayrıca TSKB, sunduğu çevre yatırımı ve yenilenebilir enerji kredileri ve ISO-14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip ilk ve tek Türk sermayeli finans kurumu olması ile adından “Türkiye’nin Çevreci Bankası” olarak söz ettirmektedir.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu