YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 12 Kasım 2008

Kuraklığa Rağmen Altınekin Çiftçisinin Yüzü Gülüyor:Tuz Gölü Havzası’nda Damla Sulama Seferberliği Meyvesini Verdi.

 • 10.11.2008

  Küresel iklim değişikliğiyle beraber son yıllarda yaşanan kuraklık ülkemizi derinden etkilemekte ve özellikle Türkiye’de suyun %72’sini kullanan tarım sektöründe ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Ülkemizin en az yağış alan bölgelerinden biri olmasına rağmen tarımsal üretimde çok önemli bir yere sahip olan Konya Kapalı Havzası ve Tuz Gölü’nü de içine alan İç Anadolu Bölgesi; 2008 yılında normalden %15 az yağış alarak kuraklıktan etkilenen bölgelerin başında gelmiştir.

  Bu çerçevede, kuraklığı felaket değil, suyun akılcı kullanımına yönelik uygulamalar için bir fırsat olarak gören Altınekin Kaymakamlığı ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKK), WWF-Türkiye’nin de katkısıyla başlatılan büyük ölçekli “Altınekin Damla Sulama Projesi”ni başarıyla tamamladı.

  Konya Kapalı Havzası’nın en az yağış alan ve “çok kurak” olarak nitelendirilen Tuz Gölü Havzası’nda uygulanan bu proje kapsamında; Konya’nın Altınekin İlçesi’nde, yaklaşık 5700 dekarlık bir alanda tarım yapan toplam 100 çiftçi modern sulama sistemlerine geçti. Proje sonucunda, yağmurlama sulamaya göre % 37 su tasarrufu sağlanarak 3 milyon m³’ten fazla su tasarruf edilmiş oldu. Ayrıca proje kapsamında; damla sulama sonucunda %46 enerji tasarrufu; %17 gübre tasarrufu ve %25 ortalama verim artışı sağlandı. Bu proje sayesinde; girdilerdeki (su, enerji, gübre, işgücü) azalma ve gelirdeki artışın çiftçilerin cebine toplam yansıması 1.300.000 YTL civarında oldu.

  Proje, ÖÇKK koordinasyonu ve WWF-Türkiye’nin etkin desteğiyle, alanda suyu kullanan ve yöneten tüm ilgi gruplarının katılımıyla 2004 yılından bu yana yürütülen Tuz Gölü Yönetim Planı çalışmasının en önemli çıktılarından biri. Yönetim Planı çalışmalarında belirlenen öncelikler kapsamında yürütülen proje Altınekin Kaymakamlığı tarafından, ÖÇKK’nın maddi desteğiyle gerçekleştirildi. Konya İl Özel İdaresi, Konya İl Tarım Müdürlüğü, Altınekin İlçe Tarım Müdürlüğü, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) projeye katkıda bulunan diğer kurumlar.

  Proje sonuçları ve daha fazla bilgi için: http://www.wwf.org.tr/haberler/haberler/archive/2008/kasim/07/haber/kurakliga-ragmen-altinekin-ciftcisinin-yuezue-guelueyor-tuz-goelue-havzasinda-damla-sulam/    

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu