YUKARI

Çevre Koruma

Eklenme Tarihi: 03 Mayıs 2007

Avrupa Birliği ve Çevre

 • Gelecek yüzyılda Avrupa Birliği daha temiz, daha sağlıklı, daha güzel ve daha müreffeh mi olacak? Yoksa, havamızın, suyumuzun, ve toprağımızın giderek daha kötü biçimde kirlenmesi, ormanlarımızın ve yeşillik alanlarımızın sürekli kaybı ve giderek daha fazla kentleşen ve endüstriyelleşen hayat tarzımızdan kaynaklanan daha fazla hastalık gibi sorunları yaşamaya devam edecek miyiz?

  "Bir görüş açısından, Avrupa için bugün görünüm iyimserdir: kurşun, kadmiyum ve cıva gibi toksik maddelerin sınai emisyonları önemli ölçüde azalmıştır. Tehlikeli tarım ilaçları ve kimyasal maddelerin çoğu yasaklanmış ya da katı kısıtlamalara tabi tutulmuştur.

  Ormanlar ve göller üzerinde vahim etkilerde bulunan asidik kükürt dioksit (SO2) emisyonları önemli ölçüde azaltılmıştır. Yeryüzünün etrafındaki koruyucu stratosferik ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler yasaklanmakta ya da aşama aşama üretimleri durdurulmaktadır. Yeniden kazanım oranları yükselmektedir. Kanalizasyon ve katı atık arıtımı sayesinde nehirlerimiz ve göllerimizin durumu düzelmiştir, öyle ki som balığı dahi eski yumurtlama yerlerine geri dönmüştür. Avrupa Birliği'nde çevre, eşine rastlanması zor bir hukuksal korumadan yararlanmaktadır.

  Ancak, bir diğer bakış açısına göre de en yalın çevre sorunlarımızdan sadece bir kaçını çözebilmiş durumdayız.
  Geleceğe ilişkin sorunlarsa çok daha az anlaşılıyor ve kontrol altına alınması çok daha zor. Bu sorunlar bireylerin ve grupların eylemlerinin birbirleri ya da çevre üzerindeki etkilerini dikkate almadığı bir toplumun, kısacası hala yeryüzünün kaynakları sonsuza kadar kendini yenileyebilirmiş gibi davranan bir toplumun doğal sonuçlarıdır."

  Metnin tamamına PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.