YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 18 Mayıs 2023

Plastik kirliliğini yüzde 80 azaltarak 1.3 trilyon dolar tasarruf mümkün

 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) raporu gereksiz plastik kullanımını önleşecek üç temel piyasa değişikliği öneriyor.

  Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP), plastik kirliliğini önlemek amacıyla küresel bir anlaşma oluşturmak için Mayıs ayı sonunda Paris'te yapılacak görüşmelerin ikinci turu öncesi yayımladığı raporu, problemli ve gereksiz plastik kullanımını ortadan kaldırmak için üç temel piyasa değişikliği öneriyor. Yeniden kullanım, geri dönüşüm ile ürünlerin yeniden yönlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi olarak sıralanan bu üç değişikliğin uygulanmasıyla, plastik kirliliğinin 2040'a kadar yüzde 80 azaltılabileceği öngörülüyor. Rapora göre; söz konusu üç değişiklik küresel çapta uygulansa bile, 2040'a kadar her yıl tek kullanımlık ve kısa ömürlü ürünlerden kaynaklanan 100 milyon tonluk plastik kirliliğiyle mücadele edilmesi gerekiyor. Buna rağmen, üç değişiklik kapsamında ülkelerin alacağı önlemlerle döngüsel ekonomiye geçişin yaklaşık 1.3 trilyon dolar tasarruf sağlayacağı hesaplanıyor. Bu dönüşümün 2040'a kadar net 700 bin istihdam artışı yaratacağı ve özellikle düşük gelirli ülkelere fayda sağlayacağı öngörülüyor.

  3.25 trilyon dolar tasarruf mümkün
  Sağlık, iklim, hava kirliliği ve deniz ekosisteminin bozulması gibi nedenlerden kaynaklanan problemlerin önlenmesiyle ise 3.25 trilyon dolar tasarruf edilebileceği tahmin ediliyor. UNEP'in önerdiği sistemsel değişiklik için yıllık 65 milyar dolar yatırım gerekirken, değişikliğin yapılmadığı durumda katlanılacak maliyetler ise yıllık 113 milyar dolar seviyesinde. Plastik kirliliğiyle mücadele için öncelikli olarak uluslararası boyutta oluşturulmuş politikaların benimsenmesine, ulusal planlamaların yanı sıra iş dünyasının da aksiyon almasına ihtiyaç duyuluyor.

  Döngüsel ekonomi için yol haritası çiziliyor
  UNEP İcra Direktörü Inger Andersen rapora ilişkin değerlendirmesinde, plastiklerin üretimi, kullanımı ve ortadan kaldırılmasında kullanılan yöntemlerin insan sağlığı için riskler yaratırken iklim şartlarını da zorlaştırdığını belirtti. Anderson, "Bu rapor, hem vücudumuzdan hem de ekonomimizden plastikleri atarak döngüsel bir ekonomi yaklaşımı oluşturulması ve bu risklerin büyük ölçüde azaltılması için bir rol haritası sunuyor. Bu önerilerin takip edilmesi halinde, plastik kirliliğinde küresel bir anlaşmaya varılabilir, büyük ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımlar sağlanabilir" dedi.

  Dünyada plastik ürünlerin sadece yüzde 10'u geri dönüştürülüyor
  Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF ise ‘en yüksek riskli ve gereksiz’ olarak nitelendirilen tek kullanımlık plastik ürünlerinin dünyada yasaklanması için ülkelere çağrıda bulundu. WWF'ye göre, doğada çözülmesi yüzlerce yıl süren plastiğin yarısı tek kullanımlık ve kısa ömürlü ürünler için üretiliyor ve plastik ambalaja sahip ürünlerin büyük kısmı yüksek ve orta gelirli ülkelerde tüketiliyor. Dünyada plastik ürünlerin sadece yüzde 10'u geri dönüştürülüyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu