YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 12 Eylül 2018

Sürdürülebilirlik müzelerin gündemine giriyor

 • Uluslararası Müzeler Konseyi kurduğu Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ile, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

  Dünyadaki pek çok müzenin üyesi konumunda olduğu Uluslararası Müzeler Konseyi (International Council of Museums - ICOM) kendi bünyesinde bir Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu kurduğunu açıkladı. ICOM'un bu kararının arkasında, geçmişin hazinelerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında sürdürülebilirliğin büyük öneme sahip olması yatıyor.

  Bugün kültürel hazineler ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan farklı tehdiler altında. Sürdürülebilirlik alanında yapılacak çalışmalar ise bu zorlukların azaltılmasında önemli rol oynayabilir. 

  ICOM Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunun amacı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) ve Paris Anlaşmasının hayata geçmesi konusunda müzelerin neler yapabileceğini netleştirmek. Buradan hareketle önümüzdeki dönemde gerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusundaki farkındalık çalışmaları gerek iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmaları kapsamında müzelerde farklı aktiviteler düzenleneceği belirtiliyor.

  ICOM Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, dünyanın farklı ülkelerindeki müzelerin temsilcilerinden ve akademisyenlerden oluşuyor. Çalışma Grubunun özellikle farkındalık çalışmaları, eğitimler, etkinlikler ve işbirliği fırsatları alanında fark yaratması amaçlanıyor. 

  ICOM Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.