YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 01 Temmuz 2017

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Erişilebilir ve Temiz Enerji

 • Yedi numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan Erişilebilir ve Temiz Enerji, herkes için erişilebilir, güvenilir ve sürdürülebilir enerji sağlamayı amaçlıyor. 

  2030 yılına kadar erişilebilir enerjiye herkesin kavuşmasını sağlamak için güneş, rüzgar ve termal gibi temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmak gerekiyor. Daha geniş bir teknoloji yelpazesi için maliyet-etkin standartların benimsenmesi de, binalar ve sanayide elektrik tüketimini dünya genelinde %14 oranında azaltabilir. Gelişmekte olan ülkelerin tümünde temiz enerji sağlayacak altyapının genişletilmesi ve teknolojinin yükseltilmesi, hem büyümeyi teşvik edebilecek hem de çevreye katkıda bulunabilecek kritik önem taşıyan bir hedef olarak öne çıkıyor. 
   

  Gerçekler:

  - 1990 ile 2010 arasında, elektriğe erişimi olan insan sayısı 1,7 milyar daha arttı. Dünyanın nüfusu arttıkça, ucuz enerjiye talep de artacak.
  - Fosil yakıtlara dayanan küresel ekonomi ve sera gazı emisyonlarının artması, iklim sistemimizde çok büyük değişiklikler yaratıyor. Bu değişiklikler de tüm kıtaları etkiliyor.
  Temiz enerjinin teşvik edilmesi, 2011 yılı itibarıyla küresel enerjinin %20’den fazlasının yenilenebilir kaynaklardan üretilmesini sağlamış olsa da, her beş insandan birinin elektriğe erişimi yok.
  - Enerjiye olan talep artmaya devam ettikçe, dünya genelinde yenilenebilir enerji üretiminde büyük bir artış gerekecek.

  Hedefler: 

   
  - 2030’a kadar satın alınabilir, güvenilir ve çağdaş enerji hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması. 
  - 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynakları içindeki payının önemli ölçüde artırılması.
  - 2030’a kadar enerji verimliliğindeki küresel iyileşme hızının iki katına çıkarılması.
  - 2030’a kadar yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve gelişmiş ve daha temiz fosil yakıt teknolojilerini de içerecek şekilde temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve enerji altyapısı ve temiz enerji teknolojileri yatırımlarının desteklenmesi.
  - 2030’a kadar tüm gelişmekte olan ülkelerde, özellikle en az gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan küçük ada devletlerinde ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkelerde , herkese çağdaş ve sürdürülebilir enerji hizmetleri sağlamak için altyapının yaygınlaştırılması ve teknolojinin iyileştirilmesi.