YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 01 Temmuz 2017

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar

 • Altı numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, herkes için su ve atık su hizmetlerinin erişilebilirliliğini ve sürdürülebilir yönetimini amaçlıyor. 

  1990 yılından bu yana 2,1 milyar insanın daha iyi su ve sıhhi koşullara erişmesi sağlanmış olsa da, güvenli içme suyu kaynaklarının azalması, tüm kıtaları etkileyen önemli bir sorun. Bu nedenle 2030 yılına kadar herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna kavuşmasını sağlamak için, altyapıya yatırım yapmak, sıhhi tesisleri inşa etmek ve her düzeyde hijyeni teşvik etmek bugün tüm dünya ülkelerinin öncelikleri arasında yer alması gereken bir hedef.  

  Gerçekler:

  - Su kıtlığı, dünya genelinde insanların %40’tan fazlasını etkiliyor.
  - İklim değişikliği sonucunda küresel ısınma nedeniyle, zaten kaygı verici düzeyde olan bu oranın daha da yükseleceği tahmin ediliyor. 
  - 2011 yılında 41 ülke su sıkıntısı yaşadı. Bunların 10’unda yenilenebilir temiz su kaynakları tükenmek üzere ve artık alternatif kaynakları kullanmak zorundalar.
  - Artan kuraklık ve çölleşme nedeniyle bu trendler daha da kötüye gidiyor.
  - 2050 yılına kadar, her dört insandan en az birinin, sık sık yaşanan su sıkıntısından etkileneceği tahmin ediliyor.

  Hedefler: 

   
  - 2030’a kadar herkes için güvenilir ve satın alınabilir içmesuyuna evrensel ve adil biçimde erişimin elde edilmesi.
  - 2030’a kadar herkes için  yeterli ve adil kanalizasyon hizmetleri ile sıhhi koşullara  erişimin sağlanması.
  - 2030’a kadar, kirliliği azaltarak, çöp dökümünü engelleyerek, zararlı kimyasalların ve maddelerin suya karışımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek, geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı dünya çapında büyük ölçüde artırarak su kalitesinin yükseltilmesi.
  - 2030’a kadar tüm sektörlerde su kullanım verimliliğinin büyük ölçüde artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek için sürdürülebilir tatlı su tedarikinin sağlanması ve su kıtlığından mağdur insan sayısının önemli ölçüde azaltılması.
  - 2030’a kadar uygun olduğu takdirde sınırötesi işbirliği dahil olmak üzere her düzeyde entegre su kaynakları yönetiminin uygulanması.
  - 2020’ye kadar dağlar, ormanlar, sulak alanlar, nehirler, akiferler ve göller dâhil olmak üzere suyla ilgili ekosistemlerin korunması ve eski haline getirilmesi.
  - 2030’a kadar, gelişmekte olan ülkelerde su toplama, tuzdan arındırma, su verimliliği, atıksu arıtma, geri dönüşüm ve terkrar kullanım teknolojilerini de içerecek şekilde su ve atık su ile ilgili eylemler ve programlar konusunda uluslararası işbirliğinin ve kapasite artırma desteğinin genişletilmesi.
  - Su ve atık su yönetiminin iyileştirilmesi için yerel  katılımın desteklenmesi ve güçlendirilmesi.