YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 30 Haziran 2017

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Nitelikli Eğitim

 • Dört numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan Nitelikli Eğitim, herkes için kapsayıcı ve kaliteli bir eğitim hizmeti vermeye, eğitimde cinsiyet eşitliği sağlamaya, yaşam boyu öğrenim fırsatlarını özendirmeye odaklanıyor. 

  2000 yılından bu yana, herkes için ilköğretim hedefinin başarılması yönünde önemli ilerleme kaydedildi. Kalkınmakta olan bölgelerde toplam okullaşma oranı 2015 yılında %95’e ulaşırken; dünya genelinde okula gitmeyen çocuk oranı yarı yarıya azaldı. Ayrıca, okuryazarlık oranlarında büyük artış oldu ve okula giden kız çocuklarının sayısı en yüksek düzeye çıktı.

  Bununla beraber özellikle gelişmekte olan bölgelerdeki durum ve cinsiyet eşitliği hedefleri de düşünülürse, kaliteli eğitimin daha kapsayıcı hale gelmesi anlamında hala önemli eksikler var. 

   

  Gerçekler:

  - Batı ve Kuzey Afrika’da silahlı çatışmaların devam etmesi, okula giden çocuk sayısında azalmaya yol açtı.
  - Okullaşma oranları bakımından, Sahraaltı Afrika 1990’da %52 düzeyinden 2012’de %78 düzeyine çıkarak, tüm gelişmekte olan bölgeler arasında en yüksek ilerlemeyi kaydetmiş olmakla birlikte, hala büyük eşitsizlikler var.
  - En yoksul ailelerin çocuklarının okulu bırakma olasılığı, en varlıklı olanların çocuklarına göre dört misli daha yüksek.
  - Kırsal ve kentsel kesimler arasındaki eşitsizlikler de yüksek seyrediyor.

  Hedefler: 

   
  - 2030’a kadar tüm kız ve erkek çocuklarının, yerinde ve etkili eğitim çıktılarını üreten ücretsiz, eşit ve kaliteli ilk ve ortaöğretimi bitirmelerinin sağlanması.
  - 2030’a kadar tüm kız ve erkek çocuklarının, ilköğretime hazır hale getirilmesi için, nitelikli erken çocukluk gelişimi bakım ve hizmetleri ile okul öncesi eğitimine erişiminin sağlanması.
  - 2030’a kadar tüm kadın ve erkeklerin karşılanabilir kaliteli teknik ve mesleki eğitim ile üniversite dahil yükseköğretime eşit erişiminin sağlanması.
  - 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işler ve girişimcilik için teknik ve mesleki beceriler de dâhil olmak üzere gerekli yeteneklere sahip genç ve yetişkin sayısının büyük oranda artırılması.
  - 2030’a kadar eğitimdeki cinsiyet eşitsizliklerine son verilmesi ve engelliler, yerliler ve  savunmasız çocuklar da dâhil olmak üzere tüm kırılgan kesimlerin her seviyede öğretime ve mesleki eğitime eşit erişiminin sağlanması
  - 2030’a kadar gençlerin tamamının ve  kadın ve erkek yetişkinlerin çoğunun okur-yazar olması ve sayısal beceriler kazanmasının sağlanması. 
  - 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barışçıl olma ve şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının değerinin bilinmesi ile tüm öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması.