YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 30 Haziran 2017

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Sağlıklı Bireyler

 • Üç numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan Sağlıklı Bireyler, herkes için her yaşta sağlıklı bir yaşam sağlamaya odaklanıyor.

  Bugün, çocuk ölüm oranlarının azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi, HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla ile mücadelede büyük aşama kaydetmiş durumdayız. 1990 yılından bu yana, önlenebilir çocuk ölümlerinde dünya genelinde %50’yi aşan azalma oldu. Anne ölümleri dünya genelinde %45 azaldı. 2000 ile 2013 arasında HIV/AIDS bulaşma oranı %30 azalırken, 6,2 milyonu aşkın insan sıtmadan kurtarıldı.
   
  Bu inanılmaz ilerlemeye rağmen, önleme ve tedavi, eğitim, aşı kampanyaları, cinsel ve üreme sağlığı hizmetleri alanında yapılması gereken çok şey var.

  Gerçekler:

  - Her yıl 6 milyondan fazla çocuk, beşinci yaş günlerini göremeden ölüyor.
  - Her gün 16 bin çocuk, kızamık ve verem gibi önlenebilir hastalıklardan ölüyor.
  - Her gün yüzlerce kadın, hamilelik veya doğumla bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitiriyor.
  - Kırsal kesimlerde, doğumların yalnız %56’sına vasıflı profesyoneller hizmet veriyor.
  - AIDS günümüzde, halen ağır HIV salgını pençesinde kıvranan Sahraaltı Afrika’da ergen yaştakilerin bir numaralı ölüm nedeni.

  Hedefler: 

   
  - 2030’a kadar, küresel anne ölüm oranının 100.000 canlı doğumda 70’in altına düşürülmesi.
  - 2030’a kadar, tüm ülkelerde yenidoğan ölüm oranının 1.000 canlı doğumda en azından 12'ye, 5 yaş altı çocuk ölüm oranının da 1.000 canlı doğumda en azından 25'e düşürülmesi amacıyla,  yenidoğan ve 5 yaş altı çocukların önlenebilir ölümlerinin sonlandırılması. 
  - 2030’a kadar, AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropik hastalık salgınlarının bitirilmesi ve hepatit, su kaynaklı hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi. 
  - 2030’a kadar, koruma ve tedavi yoluyla bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan prematüre bebek ölümlerinin üçte bir oranında azaltılması ve akıl sağlığı ile esenliğin desteklenmesi. 
  - Uyuşturucu madde ve alkolün zararlı kullanımı dâhil olmak üzere madde bağımlılığının engellenmesi ve tedavisinin güçlendirilmesi. 
  - 2020’ye kadar, karayollarındaki trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların dünya  çapında yarıya indirilmesi. 
  - 2030’a kadar, cinsel sağlık ve aile planlamasını da kapsayan üreme sağlığı hizmetlerine ve bu konuda bilgi ve eğitime evrensel erişimin sağlanması ve üreme sağlığının ulusal stratejilere ve programlara entegre edilmesi.
  - Finansal riskten korumayı, kaliteli temel sağlık bakım hizmetlerine erişimi ve herkesin güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı zaruri ilaç ve aşılara erişimini de kapsayan genel sağlık sigortasının oluşturulması. 
  2030’a kadar tehlikeli kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliği ve kontaminasyonundan kaynaklanan ölüm ve hastalıkların kaydadeğer miktarda azaltılması.