YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 26 Kasım 2007

Oksijenimiz Tükeniyor

 • Dünyayı Kurtaran Adam ormanlara el koydu     

  25.11.2007 Vatan

  Dünyayı Kurtaran Adam Cüneyt Arkın, TEMA Vakfı’nın 2/B orman arazilerinin satışının önlenmesi ve yeni 2/B’lerin yaşanmaması için açtığı imza kampanyasına katıldı. Oğlu Kaan Cüreklibatur ile TEMA Vakfı’nın İstanbul’da Taksim ve Beşiktaş meydanlarında açtığı standları ziyaret eden Cüneyt Arkın, “Bir ülkenin ormanlarını yok etmek, kesmek, satmak o halka yapılabilecek en büyük ihanettir” dedi. Dünyayı Kurtaran Adam, uzun süre TEMA Vakfı’nın standında kalarak ormanlarımızın satılmaması için imza topladı. Ayrıca oyuncu Pelin Batu ve Öner Erkan da standlarda kampanyaya destek verdiler.

  2/B sorunu nedir?

  Kısaca 2/B olarak tanımlanan ve orman vasfını kaybettiği söylenen orman arazilerinin satışı için mevcut Anayasa’da 31 Aralık 1981’de getirilen sınırlama, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinin bir gün sonrası olan 23 Temmuz 2007 tarihine kadar genişletilmek isteniyor. Bu daha çok orman alanının orman dışına çıkarılması anlamına geliyor. TEMA Vakfı, 2/B sorununun çözümü, yeni 2/B’lerin yaşanmaması için yasal önlem alınmasını talep etmektedir. Satış yöntemi kesinlikle kabul edilemez. Bunun için ecrimisil (kamu mallarını herhangi bir izin almaksızın veya arada, bir sözleşme olmaksızın kullanan kişilere Türk Hukuku’nda fuzuli şagil yani haksız kullanıcı; bu kullanıcılardan alınan ücrete de “ecrimisil” denmektedir.) Yani kiralama yöntemi bir an önce uygulanmaya başlamalıdır. Kentleşmiş yerlerdeki insanlar sokağa atılamaz, fakat orman içinde diğer yapılaşmalar, mevcut yasalar gereği kesinlikle yıkılarak orman haline dönüştürülmeli, kentsel dönüşüm uygulanmalıdır.

  Rakamlarla Türkiye’de orman

  77.945.200 hektar olan ülkemiz arazisinin 20.763.248 hektarlık kısmı ormanlarla kaplıdır. Bunu yüzde olarak ifade edersek, topraklarımızın yüzde 26.6’sı ormanlık alandır. Bu alanların yaklaşık 9 milyon hektarı oldukça iyi, geriye kalan
  11 milyon hektarı ise bozuk ormanlardır. Türkiye’deki orman varlığının yüzde 93’ünü doğal ormanlar oluşturmaktadır. Ormanlarımızın yüzde 48’i verimli ormanlardır. Mülkiyet bakımından ise yüzde 99’u devlete aittir. Ülkemizde son yıllarda artan orman yangınları adeta milli felaketlere dönüşmüştür. Son 10 yıl içerisinde 12 bin hektar ormanımız yanarak yok olmuştur. Ülkemizin yaklaşık yüzde 27 olan ormanlık alanı yüzde 20’lere düşmüştür. Ormanlarımızın yüzde 44’ü üretim yapılabilir, yüzde 56’sı ise verimsiz olduğundan üretim yapılamaz niteliktedir. Ayrıca ülkemiz ormanlarının yüzde 54’ü koru, yüzde 46’sı baltalık orman özelliğindedir. Ülkemizde kişi başına düşen orman alanı 0.34 ha olup, gelişmiş ülkelere göre düşük bir düzeydedir. Yaklaşık yüzde 25’i ağaçlandırma ile verimli hâle getirilmesi mümkün görülen ormanlarımızın 3.5 milyon hektarı aynı zamanda orman üstü ve orman içi mera niteliğindedir. Türkiye İstanbul’dan Kahramanmaraş’a kadar, 1700 kilometre boyunda, 160 kilometre eninde bir bantta 12 milyon hektar orman varlığı bulunmaktadır.

  http://w10.gazetevatan.com/root.vatan?exec=pazarvatan_detay&hkat=1&hid=11828    

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu