YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 22 Kasım 2007

'Tek Çivi Çakılmadan Bu Hatadan Dönülmeli'

 • Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayıyla Türkiye'de nükleer santral kurulmasının önünde engel kalmadı. Ancak, Greenpeace yasaya tepkili: ''Tek çivi çakılmadan bu hatadan geri dönülmeli''.
      

  21.11.2007 CNN Türk

  Yazılı açıklama yapan Greenpeace Akdeniz Genel Müdürü Ahmet Bektaş, "Nükleer yasa, hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın, iklim değişikliğinden ve konunun aciliyetinden ne kadar habersiz olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bir tek çivi bile çakılmadan bu hatadan geri dönülmeli" görüşünü dile getirdi.
   
  Bu yasa ile kömürlü termik santrallere ve nükleer santrallere bir tavan fiyatı belirlemeksizin 15 yıl alım garantisi getirildiğini belirten Bektaş, "Böyle bir teşvik, dünyanın başka hangi ülkesinde ağır çevresel ve sağlık maliyetleri olan bu tip enerjilere sağlanıyor" diye sordu.
   
  "Bu yetmezmiş gibi Bakanlar Kurulu'na da doğrudan parasal teşvik imkanı sağlanıyor" eleştirisinde bulunan Bektaş, "Teşvikler, akıl dışı ve kabul edilemez. Ekonomik olarak çok daha uygun olan, halk sağlığını, iklimi ve ekonomiyi olumsuz etkilemeyen, gelecek nesillere göğsümüzü gere gere miras bırakabileceğimiz 'güneş' gibi yenilenebilir teknolojilerimiz ve enerji verimliliği fırsatlarımız var" dedi.
   
  Güneşe teşvik yok
   
  Bektaş, Türkiye'nin neredeyse planlanan nükleer santraller ile kömür rezervlerine bağlı tüm elektrik enerjisi potansiyelinin toplamına eşit düzeyde yalnızca güneş enerjisi imkanına sahip olmasına karşın, güneş enerjisi için hiçbir teşvik olmadığını belirterek, "Hükümet, halka hizmet görevini yerine getirmek istiyorsa yapacağı ilk iş enerji politikalarını yeniden gözden geçirmek olmalıdır" ifadesini kullandı.
   
  Elektrik Mühendisleri Odası da tepkili
   
  Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), kanunun Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylanmasına tepki gösterdi.
   
  EMO, kanunun kamu yararına ve Anayasa'ya aykırı düzenlemeler içerdiğini, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ve akademisyenlerin görüşleri alınmadan yapıldığını belirtti.
   
  Kanunun Meclis'te görüşülmesi sırasında konuya ilişkin görüşme talep ettiklerini, ancak Cumhurbaşkanı Gül'ün bu talebi kabul etmediğini belirten EMO, kanunda itiraz ettikleri bazı maddeleri şöyle sıraladı:
   
  - 10'uncu Cumhurbaşkanı Sezer'in kısmen veto ettiği yasa, komisyonda verilen önergelerle yeni baştan yapılmıştır ancak hükümet yasayı yeni tasarı olarak TBMM'ye sevk etmeyerek, söz konusu yasa üzerinde demokratik tartışma ortamı sağlanmasını engellemiştir.
   
  - Yasanın kabulü açısından da usule ilişkin önemli itirazlar bulunmaktadır. 10'uncu Cumhurbaşkanı'nın veto ettiği maddeler dışında TBMM'de değişiklik yapılmasının anayasaya aykırı olmasından, yapılan oylamada hile yapıldığına varıncaya kadar çeşitli iddialar söz konusudur.
   
  Hükümetin, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin ciddi bir elektrik açığı tehlikesine karşı önlem almadığını kaydeden EMO, 10-15 yıl sonra devreye girebilecek nükleer santral kurulumu konusunda keyfiliğe açık bir anlayış sergilendiği bildirdi.
   
  EMO açıklamasında nükleer santral kuracakların uyması gereken ölçütlerin de kamuoyundan gizlendiği iddia edilerek, "Yasada, bu ölçütler belirtilmediği gibi bu konulara ilişkin ikincil mevzuatın Resmi Gazete'de yayımlanmasına dair bir düzenleme dahi yapılmamıştır" denildi.
   
  EMO, teknoloji seçimi, yakıt temini, güvenlik önlemleri gibi konularda yapılacak düzenlemelerin hem yasama denetiminden hem de kamuoyundan gizlendiğini belirtti.
   
  Kanunda, Türkiye'de kurulacak nükleer santrallardan üretilecek elektriğin yurtdışına satışını yasaklamaya yönelik hiçbir düzenleme de yapılmadığı belirtildi.

  http://www.cnnturk.com/TURKIYE/haber_detay.asp?PID=318&HID=1&haberID=406317    

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu