YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 16 Haziran 2022

Restoranlara sürdürülebilirlik kılavuzu

  • Metro Türkiye, ‘Sürdürülebilir Restoran Kılavuzu’nu yayınladı. Sektör uzmanlarının da katılımıyla hazırlanan kılavuzda sürdürülebilir restoran standardı tanımlanıyor.

    Metro Türkiye, yeme-içme sektörünü sürdürülebilirlik konusunda desteklemek ve sektördeki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 'Sürdürülebilir Restoran Kılavuzu'nu hazırladı.

    Metro Türkiye, çalışmalarını sürdürülebilirlik odağıyla yürüten ve bu konuda bütüncül bir yaklaşım benimseyerek, uzun yıllardır gıda atıklarının önlenmesinden yerel üreticinin ve ürünlerin korunmasına, ürünlerin izlenebilirliğinden sürdürülebilir kaynakların kullanılmasına kadar kendi bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalara, iş ortaklarını ve müşterilerini de dahil ederek etki alanını genişletiyor.

    Dernekler, üniversiteler ve sektördeki paydaşlardan oluşan 'Sürdürülebilir Restoran Komitesi'nin katkılarıyla ortaya çıkan kılavuz, Türkiye'de yeme-içme sektöründe sürdürülebilir uygulamalarının yaygınlaşmasının ortak, standart bir tanımın, kriterin bulunmaması ve işletmelerin bu konuda farklı uygulamaları benimsemek durumunda kalmasından yola çıkarak hazırlandı.

    'Sürdürülebilir Restoran Kılavuzu' ile Metro Türkiye, sürdürülebilir restoran olmanın ortak bir tanımını yaparak kriterlerini belirliyor ve restoranlara sürdürülebilirlik dönüşümünde yol gösteriyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu