YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 28 Nisan 2022

İş Bankası'ndan net-sıfır bankacılık taahhüdü

 • Türkiye İş Bankası, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesindeki inisiyatiflerine bir yenisini daha ekleyerek karbonsuz ekonomiye geçişi desteklemeyi uluslararası alanda taahhüt etti.

  Türkiye İş Bankası, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesindeki inisiyatiflerine bir yenisini daha ekleyerek karbonsuz ekonomiye geçişi desteklemeyi uluslararası alanda taahhüt etti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, üye bankaların portföylerini 2050 yılına kadar Paris İklim Anlaşması doğrultusunda net-sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirmelerini sağlamak için kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne (Net-Zero Banking Alliance-NZBA) üye oldu. Nisan 2021’de 43 kurucu üyenin katılımıyla ilan edilen Net-Sıfır Bankacılık Birliği, şu anda 40 ülkeden 100'den fazla üyesiyle küresel bankacılık aktifinin neredeyse yüzde 40’ını temsil ediyor. Birlik, finans sektörünün iklim için seferber edilmesinde kritik bir önem taşıyor.

  Hedef 2050’ye kadar net sıfır emisyon
  Birlik üyeleri, portföylerini 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefleri ile uyumlu hale getirmeyi, 2030 veya öncesi için öncelikli sektörlerde senaryo bazlı ara hedefler belirlemeyi, bunu yaparken de en önemli etkiyi yaratan karbon yoğun sektörleri önceliklendirmeyi taahhüt ediyor. Birlik üyelerinin taahhütleri arasında ayrıca, yıllık bazda emisyon verilerini raporlama, en güncel bilimsel bilgiler ışığında çalışmalarını yürütme, üye olduktan sonra 18 ay içinde ilk hedefleri belirleme ve hedeflerin belirlenmesinden sonraki bir yıl içinde üst düzeyde belirlenmiş geçiş stratejisine ilişkin ilerlemeyi açıklama da yer alıyor.

  Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin de imzacısı
  İş Bankası, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi tarafından hayata geçirilen Sorumlu Bankacılık Prensipleri (PRB–Principles for Responsible Banking) ile Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (WEPs) 2020 yılında imzalamıştı. Sorumlu Bankacılık Prensipleri, bankacılık sektörü için strateji, portföy ve operasyonlar dahil her kademe ve faaliyet alanında sürdürülebilirliği gözeten kapsamlı bir çerçeve sunuyor. İş Bankası'nın 2012'den itibaren imzacısı olduğu UN Global Compact inisiyatifinin, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile iş birliği sonucunda ilan edilen WEPs ise özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarını güçlendirmesini, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde iş hayatında giderek daha fazla yer almasını sağlamak üzere politika ve programlar geliştirmesini teşvik ediyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu