YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 29 Aralık 2021

Araç filoları iklim nötr bir gelecek için harekete geçti

 • Goodyear, ulaşım alanındaki çözüm ortaklarının gelecek planlarını analiz etmek için 2021 Sürdürülebilirlik Gerçeği Anketi düzenledi.

  Goodyear, ulaşım alanındaki çözüm ortaklarının karbon ayak izini azaltmak için neler yaptığını ve hangi hedeflere ulaşmayı planladıklarını analiz etmek adına 2021 Sürdürülebilirlik Gerçeği Anketi düzenledi. Yapılan açıklamaya göre; katılımcıların verdiği yanıtlar, sürdürülebilirliğin ulaşım sektörü şirketleri açısından büyük öneme sahip olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların dörtte üçü, sürdürülebilirliği önemli veya çok önemli bir konu olarak gördüğünü ifade etti. 100 ve üzerinde araca sahip filoların yarısından fazlası, sürdürülebilirliğin şirket değerlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi. Goodyear Ticari İş Birimi Avrupa Pazarlama Direktörü Maciej Szymanski, 2021 Goodyear Sürdürülebilirlik Gerçekliği Anketi’ne verilen yanıtların cesaret verici olduğunu belirterek, “Bu yanıtlar çevresel sürdürülebilirliğin sektörün gündeminin üst sıralarında yer aldığını açıkça ortaya koyuyor. Emisyonların azaltılmasına daha fazla önem verilmesinin yanında, filo yöneticilerinin net bir biçimde harekete geçtiğini görüyoruz. Filolar, karbon azaltılması hedeflerine ulaşmak için iklim sorunlarına karşı önlemler alıyor ve iklim nötr bir geleceğe geçişi destekliyorlar” dedi.

  Sürdürülebilirlik standart hale gelmeli
  Sektörün daha çevreci bir geleceğe doğru ilerlediğini kaydeden Maciej Szymanski şunları söyledi: “Avrupa genelinde ulaşım ve lojistik sağlayıcılarının zaman ve maliyet baskılarına ek olarak operasyonlarındaki artan karmaşıklık ve zorluk seviyesi, talepteki dalgalanmalar nedeniyle, sektörün şu anda kritik bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Hem sürdürülebilirlik hem de verimlilik hedeflerini karşılayan doğrudan çözümlere ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Bu hareketin hızlandırılmasında sürdürülebilirliğin standart bir hale getirilmesi büyük önem arz ediyor.”

  Her 5 filodan 4'ünün hedefleri olacak
  500 araçlık filolar çevre odaklı bir kültürü gündelik operasyonlarının bir parçası haline getirerek bu çalışmalara öncülük ederken, daha büyük filoların yüzde 70'i daha net bir şekilde çevreci hedefler belirlediklerini ifade ediyor. Ankete katılan 5 filodan 4'ü 2022 sonbaharına kadar sürdürülebilirlik hedeflerinin olacağını belirtiyor. Bu oran, 2021 yılına oranla yüzde 38 artış anlamına geliyor. En çok alınan önlemlerden biri; araç filolarının yenilenmesi olurken, filo operatörlerinin yüzde 68'i araçlarını yenilemeyi tercih ediyor. 500 araçtan büyük filoların yüzde 43'ü elektrikli, hibrit veya LNG yakıtlı araçlara geçmiş bulunuyor.


  Filoların yüzde 60’ı yakıt verimli lastik kullanıyor
  Filoların yaklaşık yüzde 60'ı hali hazırda daha fazla yakıt verimliliği sağlayan lastik kullanıyor. Bu bağlamda Goodyear, daha çevreci bir geleceğe geçişte kamyon üreticilerini ve ulaşım şirketlerini destekliyor. Karbon ayak izini daha da azaltmak için filolar lastikleri yeniden kaplatmayı tercih ediyor. Lastik karkasının yeniden kullanılması ve üretim sürecinde daha az ham madde, atık ve enerji tüketimiyle, bu uygulama filolara karbon ayak izlerini azaltma konusunda doğrudan bir çözüm sunuyor. Yeniden kaplanan lastiklerde yeni lastikleriyle aynı kalitede malzeme kullanan Goodyear, böylece yeniden kaplanan lastiklerin yenileriyle benzer performans sağlanmasına olanak tanıyor.

  İşletme giderleri düşüyor
  Filoların çevresel sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik ek önlemler arasında, çevreci sürüş teknikleri gibi, sürüş davranışlarının optimize edilmesine yönelik uygulamalar yer alıyor. Operatörlerin yüzde 55'i hali hazırda bu uygulamaları kullanıyor ve yakın zamanda yakıt tüketimi önlemlerini de uygulamaya geçirmeyi hedefliyor. Ankete katılan filoların yüzde 45'i, çevre teşvikleri ve vergi paketleri gibi, ulaşım sektöründe uygulanacak çevresel düzenlemelerin yanı sıra daha sıkı düzenlemeler konusunda da bilgi sahibi olduğunu ifade ediyor. Vergi muafiyeti gibi mali teşvikler ise ankete katılan filoların yüzde 70'i için önemli teşvik edici uygulamalar olarak öne çıkıyor. Ankete katılan şirketlerin üçte biri, sürdürülebilirliği işletme giderlerini düşürmenin bir yolu olarak görüyor.

  Çözümler çok maliyetli
  Sürdürülebilirlik önlemlerinin daha da artırılmasının önündeki ana engel maliyet olurken, katılımcıların yüzde 60'ından fazlası çözümlerin çok maliyetli olduğunu ifade ediyor. 500 araçtan büyük filoların yüzde 76'sı, mali teşviklerin sunulması durumunda daha büyük iyileştirmeler sağlayabileceklerini vurguluyor. Şirketlerin yüzde 45'i sürdürülebilir çözümlerin, gündelik faaliyetlerinin bir parçası haline gelmek için fazla karmaşık olduğunu dile getiriyor. Operatörlerin yüzde 54'ü yakıt verimliliğini artırmak ve emisyonları azaltmak için telematik çözümler kullanıyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu