YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 19 Ağustos 2021

Ayvalık Küçükköy yeşil turizmin merkezi oluyor

 • Enerjisa, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Ayvalık Küçükköy’de yeşil destinasyon modeli geliştirmek için güç birliği yaptı.

  Turizm, Türk ekonomisinin hayati sektörleri arasında yer alıyor ancak hali hazırda iş modelleri, ülkeyi böylesine çekici bir turizm merkezi yapan zengin doğal çevreye tehdit oluşturuyor. Bu gerekçeden yola çıkan Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yılda bir milyon turisti ağırlayan Ayvalık’ta gelecek vadeden bir turizm destinasyonu olan Küçükköy’de ‘yeşil destinasyon modeli’ geliştirmek ve turizm işletmelerinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer sürdürülebilir turizm uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları başlatmak için güçlerini birleştirdi.

  Fosil yakıt kullanımı azalacak
  Girişim, 18 aylık bir takvimde, fosil yakıt kullanımını azaltmayı hedefliyor. Girişim ayrıca, Türkiye’de henüz büyük çapta yararlanılmayan bir potansiyeli temsil eden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını yaygınlaştıracak ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir bir turizm uygulama modeli geliştirmeyi de hedefliyor. Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi’nin (SENTRUM) kurulmasına yönelik ortak çalışma, bu işin yalnızca başlangıcını oluşturuyor; pilot çalışmanın sonuçları diğer yerlerde de uygulanacak. SENTRUM projesinin tanıtım toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, üniversitenin toplumla iç içe, topluma duyarlı öğrenciler yetiştirme hedefine sahip olduğunun altını çizdi.

  “Bu dünya için çok güzel şeyler yapacağız”
  Güler Sabancı, “Sabancı Üniversitesi’nin felsefesinde birlikte geliştirme var. Burada da UNDP, Enerjisa ve Sabancı Üniversitesi bir başarı üçgeni oluşturarak Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi’ni bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Bundan sonrasında birlik ve beraberlik içinde bu dünya için çok güzel şeyler yapacağız.” dedi. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise şunları söyledi: “Turizm, Türkiye için çok zengin potansiyel arz eden bir sektör. Ancak, çevresel limitleri ihlal etmeyi sürdürürsek, bu potansiyelin ziyan edilmesi riski var. Amacımız, turizm işletmelerinin doğa dostu dönüşümlerine yardım etmek.” Bu arada, Türk ekonomisinin hayati sektörlerinden biri olan turizm, 2019 yılında, ulusal Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 12.7’sini üretti. Dolayısıyla, turizm sektörünün çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olmasını sağlamak, Türkiye’nin ulusal kalkınma öncelikleri arasında yer alıyor.

  “Bu topraktan aldığımızı bu toprağa veriyoruz”
  Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ise, “Sabancı Topluluğu çatısı altında, 90 yılı aşkın süredir attığımız her adım, bu topraklardan aldığımızı, bu topraklara geri verme vizyonumuzla aydınlanıyor. Bu nedenle projemizin kapsamı bölgedeki turizm işletmeleriyle, binalarla ve müzelerle sınırlı kalmayacak. Bölge halkının ve bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de enerji verimliliği ile sürdürülebilir turizm konusunda farkındalığının artırılması hedeflenecek” dedi.

  Kadınlar için fırsat yaratılacak
  UNDP öncelikle Küçükköy için destinasyona özgü sosyo-ekonomik ve çevresel plan, enerji tasarrufu ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konularında yöredeki turizm işletmelerine yönelik durum analizi, sürdürülebilir üretim ve tüketim stratejisi hazırlayacak. UNDP ayrıca yeşil satın alma ve tedarik zinciri yönetim stratejisi de hazırlayacak. Yeşil enerjinin desteklenmesi, sürdürülebilirlik denkleminin yalnızca bir parçasını oluşturuyor. Girişim, UNDP’nin entegre yaklaşımından yararlanarak yerel toplumların turizmden fayda görmesini de hedefleyecek. Bu noktada kadınlar için fırsatlar yaratılması, tüm çabaların merkezinde yer alacak. Örneğin UNDP, enerji sektöründe yaygın olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmak amacıyla, turizm işletmelerinde enerji etüdü ve enerji danışmanlığı alanlarında, yörede bulunan kadınlara eğitim sağlayacak.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu