YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 10 Haziran 2021

Yaşanabilir bir dünya için bugünden harekete geçilmeli

 • Sürdürülebilirlik yolculuğuna 15 yıl önce başlayan ve bu kavramı iş süreçlerinin temel taşı olarak gören Borusan Grubu, Borusan Sürdürülebilirlik Rehberi'ni yayınladı.

  Sürdürülebilirlik yolculuğuna 15 yıl önce başlayan ve bu kavramı iş süreçlerinin temel taşı olarak gören Borusan Grubu, Borusan Sürdürülebilirlik Rehberi'ni yayınladı. Borusan, rehber ile hem kurum içinde hem de paydaşları arasında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Borusan'ın, sürdürülebilirlik stratejisinin tüm paydaşlara aktarılması adına holding ve grup şirketlerinin sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşma hedefiyle hazırlanan rehber kapsamında, grup genelinde sürdürülebilirlik konularının nasıl tanımlandığına, ulaşılması gereken hedeflere, mevcut iyi uygulama örneklerine ve kriterlerine yer verildi. Borusan, sürdürülebilirliği, paydaş temelli bir yapılanma olarak gören ve doğayı da süreçlerinin içine katarak, tüm yaşam için ‘fayda’ üretmeyi hedefliyor. Grup, toplumsal cinsiyet eşitliğinden toplumsal faydaya, iklim krizinden biyoçeşitlilik kaybına, yetkinlik kazanımından eşit çalışma şartlarına, iş sağlığı ve güvenliğinden inovasyona kadar birçok konuyu sürdürülebilirlik perspektifinden ele alıyor.

  2030 yılı için hedefler belirlendi
  200 yıllık bir şirket olmak adına sürdürülebilirlik yolculuğunda çıkış noktasını 'ilham' olarak belirleyen Borusan, dünyadan aldığı ilhamla geleceğe ilham vermek için sürdürülebilirlik çalışmalarının ݳ olarak adlandırarak, İklim, İnsan ve İnovasyonu odağına koyuyor. Borusan Grubu, İklim, İnsan, İnovasyon odak alanlarındaki çalışmalarıyla ilgili olarak 2030 yılı için hedeflerini belirledi. ݳ kapsamında karbonsuz iş modeli geliştirilmesi, insan odaklı kurum kültürü, sürdürülebilirlik inovasyonu ile çevresel ve toplumsal fayda yaratılması, sürdürülebilirlik çalışmalarına stratejik olarak yol gösterici olarak öne çıkıyor.

  Hedef canlı türlerini korumak
  Borusan Grubu, sağlıklı bir iklim için düşleyip, tasarlayıp üretmek adına ‘İklim’ başlığında öncelikle kapsam 1-2 salımlarında karbon nötr olmayı, plastik kullanımını azaltmayı, yeni karbonsuz ve döngüsel iş modelleri geliştirmeyi ve karasal yaşamı desteklemek adına canlı türlerini korumayı hedefliyor. Ayrıca, iklim odağında elektrikli araç kullanımına teşvik amaçlı olarak elektrikli otomotiv sektörüne öncülük etmeyi de hedefleri arasına ekledi.

  Hedef sağlıklı, mutlu ve güvenli çalışma ortamını pekiştirmek
  ‘İnsan’ odak alanında yetenek yönetimi hedefleri ve aksiyonları belirleyerek, sürdürülebilir yetenek çekim ve elde tutma stratejileri oluşturmak ve çalışanların yetenek gelişimlerini desteklemek amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda yaptığı öncü çalışmalarla paydaşlarına örnek olan Borusan, yarattığı İSG kültürü sayesinde sağlıklı, mutlu ve güvenli çalışma ortamını pekiştirmeyi hedefliyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili Grup içinde farkındalığı artırmak ve 2020 yılında hayata geçirdiği Cinsiyet Gözlüğü Programı kapsamında belirlenen hedeflerin tamamında başarıya ulaşmak, ulusal ve bölgesel kapsamda toplumsal fayda yaratmak Borusan'ın ‘İnsan’ başlığı altındaki amaçları arasında yer alıyor.

  Yenilikçi fikirler tasarlıyor ve üretiyor
  ‘İnovasyon’ odağında ise girişimcilik ekosistemini desteklemek ve ekosistemden fayda sağlamak, çözümler üretmek amaçlanırken, grubun uzun vadeli değer yaratma hedefi doğrultusunda inovasyon temel bir araç olarak görülüyor. Borusan, tüm organizasyonel yapılanmasında bu aracı kullanarak hareket ediyor. Geçmişin deneyim ve birikimleriyle en güncel gelişmeleri harmanlayan grup, ürün ve hizmetlerini gelecek için tasarlarken, girişimci ve yenileyici iş modelleri üzerinde çalışıyor. Bunun yanı sıra dijitalleşmeden, yenilikçilikten güç alarak ekosistemlerindeki girişimleri ve fikirleri artırmayı amaçlayan Borusan, çevresel ve sosyal fayda yaratan ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefliyor.

  Hedefler, 'Çalışma Grupları' ile takip ediliyor
  Borusan'ın sürdürülebilirlik kapsamında belirlediği hedefler, üst yönetimin liderliğinde holding ve grup şirketleri tarafından oluşturulan çalışma gruplarıyla takip ediliyor. Şirket bazındaki sürdürülebilirlik hedeflerinin gerekli eylem ve kararlarla takip edilerek başarıya ulaşmasını hedefleyen Borusan Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları her şirketin kendi sürdürülebilirlik gündemini takip ediyor, stratejileri içinde yer alan yıllık hedefler ve eylemler bağlamında performansı değerlendiriyor. Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık , Sürdürülebilirlik Rehberi'nin tüm Borusan şirketlerinin sürdürülebilirlik yaklaşımlarını ve bakış açılarını paydaşlarına aktarmak için hazırlanmış bir niyet beyanı olduğunu söyledi. Kocabıyık; "İklim krizi, doğal kaynakların elverişsiz kullanımı, ekonomik zorluklar ne kadar kaotik bir süreçte olduğumuzu gösteriyor. Gelecekte yaşanabilir bir dünya olabilmesi için bugünden harekete geçmemiz gerekiyor. Bunun için de her şeyin başlangıç noktası olan ilhama ihtiyacımız var. Biz Borusan olarak her şeyin bir ilhamla başladığına inanarak, dünyadan, doğadan ve insandan ilham alıyoruz. Hazırladığımız rehberle de sürdürülebilirlik yolculuğuna başlamak isteyenlere ilham vermeyi amaçlıyoruz. Umuyoruz ki hep beraber hareket ederek yaşanabilir yarınlara çok daha erken kavuşabileceğiz" dedi.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu