YUKARI

Duyurular

Eklenme Tarihi: 18 Mart 2021

Türkiye’de geri dönüşüm seferberliği şart

 • Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu,
  geri dönüştürülebilir atıklarla her yıl sera gazı emisyonlarında 700 milyon ton üzerinde azaltım sağlandığını belirterek “Ülkemizdeki geri dönüşüm yatırımları artmalı. Türkiye’de geri dönüşüm seferberliği şart” dedi.

  İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, bu yıl üçüncüsü kutlanan 18 Mart Küresel Geri Dönüşüm Günü’ne dikkat çekme ve yaygın etki yaratmanın dernek olarak önceliklerinden biri olduğunu söyledi. Karaosmanoğlu; “Ömrünü tamamlayan kâğıt, ahşap, cam, metal, plastik, gıda, yağ, lastik, akü, otomobil, elektrikli-elektronik eşyalar veya sanayide üretimle, imalatla açığa çıkanlar birer atık değil ülkemiz için kıymetli ham madde” vurgusu yaptı.

  Her yıl 20 milyon dolar yatırım yapılıyor
  En iyi atık yönetimi başarıldığında, atığın çevre ve iklim değişimine etkisi azaltıldığında insan ve doğa sağlığı için sürdürülebilir yaşamda ilerlenebileceğini dile getiren Filiz Karaosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Atık çıkarmama, en az atık oluşturma, atığı yeniden kullanma, atık geri dönüşümü/ileri dönüşümü, atıktan malzeme/enerji geri kazanımı ve atık bertarafı öncelik sırasında sanayimiz için büyük bir fırsat bulunuyor. Geri dönüştürülebilir maddeler işlenerek, dünyada yaklaşık 1.6 milyon kişi istihdam ediliyor. Halen geri dönüştürülebilir maddelerle dünyanın ham madde ihtiyacının yüzde 40’ı karşılanıp, geri dönüşüm sektörüne her yıl 20 milyon dolar yatırım yapılıyor ve yeni iş alanları yaratılıyor. Sektörün Küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya katkısının gelecek on yılda 400 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Atıklar; su, hava, kömür, petrol, doğalgaz ve minerallerden sonra yedinci doğal kaynak.”

  İklim dirençli Türkiye için mühim
  Filiz Karaosmanoğlu, “Geri dönüştürülebilirlerle her yıl sera gazı emisyonlarında 700 milyon tonun üzerinde, diğer deyişle havacılık kökenli sera gazı emisyonlarını dengeleyecek miktarda azaltım sağlanıyor. Bu rakamın 2030 yılında 1 milyar tona ulaşması öngörülüyor. Geri dönüşüm iklim dirençli ülkemiz için mühim” dedi. Karaosmanoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Günlük yaşamımızda tüketimimizle sebep olduğumuz atıkları atmayalım. Evde, okulda, işte, tarlada, ormanda, yolda atıklarımız için geri dönüşüm kutuları arayalım. Geri dönüşüm zincirine kattığımız her bir atık ülkemiz ekonomisini geliştirmek, geleceğimizi güçlendirmek için önemli. Sanayicimiz atıktaki, döngüsel ekonomideki fırsatı görmeli. Ülkemizdeki geri dönüşüm yatırımları artmalı. Türkiye’de geri dönüşüm seferberliği şart.”

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu