YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 30 Mart 2020

Türkiye’nin yüzde 87’si kömür soluduğunu düşünüyor

 • Greenpeace Akdeniz’in IPSOS ile birlikte hazırladığı kamuoyu araştırması ‘Türkiye’de Hava Kirliliği Algısı’, Türkiye’de yaşayanların yüzde 87’sinin camlarını açtığında temiz hava alamamaktan şikayetçi olduğunu gösteriyor.

  Greenpeace Akdeniz ile araştırma şirketi IPSOS’un, Türkiye genelinde 12 ilde 2 bin kişi ile görüşerek hazırladığı Türkiye’de Hava Kirliliği Algısı araştırması, hava kirliliğinin gündelik hayatımızı nasıl etkilediğini gözler önüne serdi. Buna göre; Türkiye’de yaşayanların yüzde 87’si camlarını açtığında temiz hava alamamaktan şikâyet ediyor.

   

  Türkiye’nin en büyük sorunu

  Türkiye’de Hava Kirliliği Algısı araştırmasının en önemli sonucu, katılanların yüzde 39’unun hava kirliliğini Türkiye’nin en büyük çevre sorunu olarak tanımlıyor olması. Araştırmanın diğer bulguları kısaca şöyle:

  ·      Çevre kirliliği denildiğinde görüşülen kişilerin aklına ilk, hava kirliliği (yüzde 52)  geliyor. Bunu ortam kirliliği (sokakların, yolların kirliliği) takip ediyor (yüzde 19).

  ·      Her 10 kişiden 9’u hava kirliliğinin sağlığımızı olumsuz etkilediğini dile getiriyor. Bu kişiler hava kirliliğinin; astım, KOAH, bronşit gibi solunum ve akciğer hastalıklarıyla kalp&damar, kanser gibi rahatsızlıklara neden olduğunu düşündüklerini belirtiyor.     

  ·      Her 10 kişiden 8’i, hava kirliliğinin önceki yıllara göre kötüleştiğini söylüyor. Bu kişiler, yaşadıkları şehrin havasının sağlıklarına olan etkisinden endişelendiklerini belirterek, hava kirliliğinin ölçümlerinin de hava durumu gibi düzenli yapılıp, yayımlanmasını talep ediyorlar.    

  ·      Görüşülenlerin yüzde 87’si pencereyi açtığında temiz hava alamadığını, kömür kokusu soluduğunu dile getiriyor. 

  ·      Araştırmaya katılanların yüzde 85’i hava kirliliği nedeniyle tarım alanlarında verimin düştüğünü, ormanlık alanların kuruduğunu ve artan stres ile uykusuzluğa bağlı olarak aile içinde gerginliği arttığını söylüyor.  

  ·      Hava kirliliği aynı zamanda olumsuz duygulara da neden oluyor. Görüşülen her iki kişiden biri hava kirliliğinden endişelenirken, her 10 kişiden dördü hava kirliliği nedeniyle üzülüyor ve korkuyor.  

  ·      Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Gökhan Ersoy, hava kirliliğinin en temel nedenlerinden birinin insan kaynaklı faaliyetlerden ortaya çıkan ‘Partikül Madde (PM) 2.5’ olduğunu belirterek konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Halk sağlığı açısından en büyük tehlike olan PM2.5, tüm Türkiye’de yalnızca 69 istasyon tarafından ölçülüyor. ‘Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’, PM2.5 için herhangi bir yasal limit tanımlamıyor. Hava kalitesi izleme mekanizmalarında kapasite artırımı ve PM2.5 yasal limitinin belirlenmesi; acil müdahale tedbirleri ve koruma bölgelerinin belirlenmesi için önem teşkil ediyor.” 

   

  Kirli hava 2018’de 40 bir kişiyi erken öldürdü

  Türkiye’de Hava Kirliliği Algısı araştırması, hava kirliliği hakkında şu önemli gerçekleri ön plana çıkardı;

  ·      Sağlık Etkisi Enstitüsü’ne göre; 2019 yılında dünyadaki insanların yüzde 95’i partikül madde açısından güvenli olmayan hava soludu. 

  ·      Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dış ortam hava kirliliğinin dünyada her yıl 4.2 milyon insanın erken ölümüne neden olduğunu belirtiyor. 

  ·      Çevre Mühendisleri Odası raporuna göre; Türkiye’de son 15 yılda atmosferdeki partikül madde kirliliği düzenli olarak artıyor ve başta büyükşehirlerde yaşayanlar olmak üzere 60 milyon kişi kirli hava soluyor.

  ·      Greenpeace tarafından yayımlanan ‘Toksik Hava: Fosil Yakıtların Bedeli’ adlı rapora göre; fosil kaynakların kullanımı sonucu atmosfere yayılan PM2.5, ozon ve azot dioksitin neden olduğu hava kirliliği tahmini olarak 2018 yılında Türkiye’de ortalama 40 bin kişinin erken ölümüne neden oldu. 

  ·      Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından hava kirliliği ölçümleri ve ölüm istatistikleri kullanılarak yapılan analize göre; Türkiye’de 2017 yılında hava kirliliği, trafik kazalarından yedi kat fazla can aldı.

  ·      2017 yılında hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği limit değerlere indirilseydi, ülkemizde yaşanan ölümlerin yüzde 13’e yakını önlenebilirdi.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu