YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 17 Şubat 2020

Sürdürülebilirlik başarının anahtarı

 • Kurumsal başarı kriterleri değişiyor ve şirketlerin sürdürülebilirlik planları artık düne göre çok daha kritik bir anlam taşıyor.

  Bundan 10 yıl öncesine kadar sürdürülebilirlik tanımının hepimiz için soyut bir anlamı vardı. Bugün gelinen noktada ise, sürdürülebilirliğin şirketin hem kendi içindeki işleyiş, hem de içinde bulunduğu kurumsal ekosistem için olumlu etkileri olan bir dizi değer olduğunu kabul ediyoruz. Müşteri ile çalışanların değer aradığı bir dünyada, sürdürülebilirliği soyut kavram olmaktan çıkarmanın ve harekete geçmenin zamanı geldi.

  Çevre dostu olmanın ötesi

  Sürdürülebilirlik kavramının performans göstergeleri artık dört duvarla sınırlı değil. Uzunca bir dönem çevre dostu faaliyetlerden ibaret olduğu sanılan sürdürülebilirlik, tedarik zinciri optimizasyonundan çalışan mutluluğuna kadar geniş bir yelpazede ele alınıyor ve uzun soluklu bir sosyal değişimi işaret ediyor. Şirketlerden, finansal tablolarını şeffaf bir biçimde kamuya açıklamanın ötesine geçilerek, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetişim uygulamalarını nasıl yönettikleriyle ilgili ayrıntılı raporlar bekleniyor. Yatırımcılar ve kredi sağlayan kurumlar, sürdürülebilir iş ilkeleriyle yönetilen ve bu yöndeki performanslarını artıran şirketlere yönelik çalışmalar yapıyor, onlara öncelik tanıyorlar.

  Yol haritası oluşturun

  Sürdürülebilirlik çalışmalarının temelinde uzun vadeli bir gelecek planı yatar. Bu planın, şirketin gerçekleriyle uyumlu bir biçimde ortaya konmasının ardından başlayan süreç, hiçbir şirket için tek adımdan ibaret değildir. Organik olarak büyüyen, sistemlerin birbirlerinden etkilenerek değişim içinde olduğu ve sorumluluk gerektiren uzun soluklu bir çalışmalar bütünüdür. Yüzde 100 sürdürülebilir bir şirket olma hedefi çok pozitif gibi görünse de aslında belirsizdir ve şirketin gerçek ihtiyacı; temel ihtiyaçları belirlemektir. Bu temel ihtiyaçlar, şirketin ölçeğine, içinde bulunulan sektöre hatta coğrafyaya kadar değişiklik gösterebilir. Dijital dönüşüm, kaynakların etkin kullanımı, kiralamalar, tedarik zinciri optimizasyonu ve çalışanlara yönelik uygulamalar gibi birçok konu başlığında temel hedeflerin belirlenmesi gereklidir.

  Kültür haline gelmesi zaman alır

  Sürdürülebilirlik kavramının şirket kültürünün bir parçası haline gelmesi zaman alır. Belirlenen hedeflerin içselleştirilmesi, iş yapma şartı değil işin olağan akışı haline geldiğinde, fonksiyonların sürdürülebilirlik performansı da artar. Giriş düzeyindeki elemandan başlayan ve CEO’ya kadar uzayan organizasyonel şemadaki herkesin birer savunucu olması zaman alabilir fakat bu gerçekleştiğinde gerçek bir başarıdan söz etmek mümkündür.

  Sürdürülebilirlik ayak izinin tedarikçi boyutu

  Şirketin sürdürülebilirlik faaliyetlerinde temel hedeflerine ulaşmasıyla birlikte, çalışmalar farklı alanlara genişletilebilir. Yapılan araştırmalar, herhangi bir şirketin sürdürülebilirlik ayak izinin büyük bir bölümünü tedarikçilerin oluşturduğunu gösteriyor. Tedarikçilerle yapılacak ortak çalışmalar, onların uygulamalarına temel olacak adımları destekleme ve yaptığınız işin müşteriye kadar uzanan yoldaki sürdürülebilirliğinden emin olma, bu uzun soluklu değişimi önemli bir parçasını oluşturur.

  Küçük adımlar büyük değişim

  Sürdürülebilir iş hedefleriyle yönetilen şirketlerin finansal göstergelerinde gözle görünür bir artış var. Yaptıkları işe anlam ve değer yükleyen çalışanların performanslarındaki artışın, bu göstergelerde önemli bir rol oynadığı kabul ediliyor. Değişim yaratmak konusunda bir etkisi olduğunun farkında olan, sosyal adalet ve eşitlik ilkeleriyle yönetilen ve bireysel sürdürülebilirliği desteklenen işgücüyle, büyük bir değişim yaratmak mümkün olabilir.


Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu