YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2019

AB 2030 hedefinin gerisinde

 • Avrupa Çevre Ajansı’nın raporuna göre; Avrupa Birliği’nin 2030 sera gazı salımı hedefini Portekiz, İsveç ve Yunanistan’dan başka hiçbir ülke yakalayamayacak.

  Avrupa Çevre Ajansı’nın son raporu, Avrupa Birliği'nin (AB) sera gazı emisyonunu 2030'a kadar 1990'lardaki seviyenin yüzde 40 altına getirme hedefini yakalamak için daha ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini ortaya koydu. Yapılan değerlendirmede, AB'nin şu ana kadar attığı adımlarla, 2017 ve 2018'de sera gazı salımını yüzde 2 azalttığını belirledi. Rapor, AB'nin 2030 sera gazı salımı hedefini sadece Portekiz, İsveç ve Yunanistan'ın yakalayabileceğini ortaya koydu.

  AB hızını artırmalı

  Rapora göre; 28 AB ülkesi ile ajansa üye diğer ülkelerle birlikte Avrupa’daki 30 ülkenin toplam emisyonu, uluslararası havacılık ile birlikte, 2018 yılında 2017’ye göre yüzde 2 gerilerken, bu oran 1990 ile kıyaslandığında yüzde 23.2 oldu. Aynı dönemde birliğin gayri safi hasılası yüzde 61 yükseldi. Verilere göre; 2018’de 15 Avrupa ülkesinin emisyonları 1990’a göre yüzde 20’nin üstünde azalırken, 8 ülkede yüzde 20’nin altında azaldı. Bununla birlikte, 7 ülkenin 2018 emisyonları 1990’a göre yükseldi. Emisyonların gerilediği ülkelerden Almanya’daki oran yüzde 30.8, Birleşik Krallık’ta yüzde 42.1, Fransa’da yüzde 18.8, İtalya’da ise yüzde 18.2 oldu. İspanya’nın emisyonlarındaki artış oranı 1990’a göre yüzde 15.4, Portekiz’in yüzde 14, İrlanda’nın ise yüzde 9.9 oldu.

  Hedefe ulaşım mümkün değil

  Avrupa Çevre Ajansı’na göre; AB üyesi ülkelerin 2030 için belirlenen, emisyonların 1990’a göre yüzde 40 azaltılması hedefine ulaşmaları mümkün görünmüyor. AB ülkeleri mevcut politikaları uygulamaya devam ederlerse, AB’nin 2030 yılı emisyonları 1990’ın en fazla yüzde 30 altında olabilecek. Planlanan politikaların uygulamaya geçmesi halinde bile gerileme ancak yüzde 36 seviyesinde gerçekleşip, yüzde 40’lık hedefin altında kalabilecek.

  Yenilenebilir enerjiye geçiş yavaş

  Rapora göre; AB ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında da hedeflerin gerisinde kaldı. AB’nin nihai enerji tüketimindeki yenilenebilir kaynak payı 2018’de yüzde 18’e yükselmiş durumda ve birlik 2020’de yüzde 20’lik hedefe ulaşabilecek. 2030 hedefi olan yüzde 32 oranına ise ulaşmak için yatırımların hızlanması gerekiyor. Avrupa Çevre Ajansı analizine göre; AB’nin nihai enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payı yıllık ortalama yüzde 0.7 artış gösteriyorken bu oranın 2020-2030 arasında yüzde 1.1 seviyesine yükselmesi gerekiyor.

  Enerji tüketimi giderek artıyor

  Avrupa Çevre Ajansı verilerinin ortaya koyduğu bir başka konu, AB ülkelerinde enerji tüketiminin giderek artıyor olması. Verilere göre; nihai enerji tüketimi 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 0.1 arttı. 2014-2017 döneminde binalar kaynaklı tüketimdeki artış yüzde 8.3 ile dikkat çekici bir seviyeye yükselmiş durumdayken, ulaşım kaynaklı tüketim ise aynı dönemde yüzde 5.8 artmış durumda. Analizlerin ortaya koyduğu verilere göre; enerji tüketimini 2030’da yüzde 32.5 oranında düşürmüş olma hedefi için tüketimin 2005-2017 dönemine göre iki kat hızlı gerilemesi gerekiyor.

  Kaynak: Enerji günlüğü

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu