YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 23 Eylül 2019

Dünya gündeminin zirvesi: İklim

 • Dünyanın gözü ve kulağı, New York’ta başlayacak olan Dünya İklim Zirvesi’nden çıkacak kararlarda…

  23 Eylül 2019 Pazartesi günü dünya liderleri New York’ta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde toplandı. Zirve, devlet liderlerinin iklim krizini önlemek ve küresel sıcaklık artışını 2030 yılı itibariyle 1.5 C altında tutabilmek için ön gördükleri eylem planlarını açıklamaları açısından kritik önem taşıyor.

  Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, İklim Zirvesi’nin ana hedeflerini öncesinde şöyle belirlemişti;

  Finansman: Tüm öncelikli sektörlerin karbonsızlaştırılmasını sağlamak ve esnekliği artırmak için kamu ve özel finansman kaynaklarını seferber etmek.

  Enerji dönüşümü: Fosil yakıtlardan, yenilenebilir enerjiye geçisin hızlandırılması aynı zamanda enerji verimliliğinde önemli kazanımlar sağlanması.

  Endüstri dönüşümü: Petrol, gaz, çelik, çimento, kimyasallar ve bilgi teknolojisi gibi endüstrileri dönüştürmek.

  Doğaya Dayalı Çözümler: Biyoçeşitliliğin korunması, tedarik zincirinin ve teknolojinin kullanılması dahil olmak üzere, ormancılık, tarım, okyanuslar ve gıda sistemlerinde esnekliği artırıp emisyonları azaltmak.

  Şehirler ve yerel eylem: Düşük emisyonlu binalar, toplu taşıma ve kentsel altyapı konusunda iyileştirici girişimlerde bulunmak.

  Dayanıklılık ve uyum: Özellikle korunmasız topluluklar ve ülkelerde, iklim değişikliğinin etkilerini ve risklerini ele almak ve yönetmek için yürütülen küresel çabaların ilerletilmesi.

  Etki Azaltma Stratejisi: Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için Ulusal Belirlenmiş Katkılar (NDC’ler) ve uzun vadeli stratejiler için ivme oluşturmak.

  Gençliğin Katılımı ve Kamusal Seferberlik: İklim değişikliği konusunda insanları dünya çapında harekete geçirmek ve gençlerin Zirve’de temsil edilmesini sağlamak.

  4 temel beklenti

  Uzun vadeli olarak tanımlanan bu hedeflerin ötesinde, bu yıl yapılacak olan zirve atılacak somut adımları belirlemek açısından önem taşıyor. Bu somut adımlar 4 ana başlıkta tanımlanıyor ve devlet liderlerinin bu temel başlıklarla ilgili somut eylem planlarını ortaya koymaları bekleniyor.

  1.     Kömüre yönelik yatırımlar durdurulacak.

  2.     2050 yılı için nötr karbon planları ortaya konacak.

  3.     Fosil yakıt sübvansiyonlarıyla mücadele yolları belirlenecek.

  4.     Karbon vergilendirmesi yürürlüğe girecek.

  Almanya zirveyi beklemedi.

  BM İklim Zirvesi’nin iki gün öncesinde İklim Eylem Programı 2030’u açıklayan Almanya’da, Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi kurulması atılacak adımların ilkini oluşturuyor.  Karbonun fiyatlandırılması rejimiyle, elektrikli ulaşım ve enerji verimliliği alanlarında gelişme hedefleniyor.

  Almanya ayrıca, elektrikli araçlara yatırımı artırmayı, 2030 yılına kadar elektrikli şarj istasyonu sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyor. Benzinli araçlara karbon vergisi gelmesi, havacılık vergilerinin arttırılması ve demiryolu ulaşımına vergi muafiyetleri getirilmesi eylem planının ilgili maddeleri arasında yer alıyor.

  Almanya, 2030’a kadar 17 GW kömür santralini kapatacağını ve yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının yüzde 65’e çıkarılacağını da açıkladı. 2023 yılına kadar iklim eylemine en az 54 milyar Euro yatırım yapılacak. Bu yatırımın maliyetleri karbon fiyatlandırma mekanizmaları ile karşılanacak.

  Plana göre tüm sektörlerde 2030 emisyon hedefleri 2019 yılı sonuna kadar yazılı hale getirilecek. Her bakanlık, ilgili detaylı eylem planını yazacak.

  BM’nin raporu gündemin önemini ortaya koydu.

  BM, İklim Zirvesi’nden hemen önce yayımlanan raporla, 2015-2019 yılları arasının tarihteki en yüksek sıcaklık ortalamasına sahip 5 yıllık dönem olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, son 5 yıllık dönem 2011-2015 arasındaki döneme göre ortalama 0,2 santigrat derece daha sıcak geçti. Son beş yılın ortalaması 1850-1900 yıllarını kapsayan sanayi öncesi dönemden ise 1,1 derece daha yüksek olarak gerçekleşti.

  Raporda göze çarpan bir diğer sonuç ise, son 40 yılda kuzey kutup bölgesinde yaz mevsiminde deniz buzuyla kaplı alanın her 10 yılda ortalama yüzde 12 küçülmesi oldu. En fazla küçülme 2015-2019 döneminde gerçekleşti. Diğer yandan en fazla buzul erimesi de bu dönemde kaydedildi. 

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu