YUKARI

Duyurular

Eklenme Tarihi: 10 Nisan 2018

Türkiye Sosyal İnovasyon Ekosistemi Haritası yayınlandı

 • Ashoka ve imece’nin hazırladığı Türkiye Sosyal İnovasyon Ekosistemi Haritası, sosyal inovasyon konusunda büyük resmi ortaya koyuyor.

  Sosyal inovasyon alanındaki aktörlerin hangi alanlarda çalıştıklarını ve nasıl işbirlikleri yaptıklarını görünür kılmayı ve yeni işbirliği fırsatlarını artırmayı amaçlayan Ashoka ve sosyal inovasyon platformu imece, Türkiye Sosyal İnovasyon Ekosistemi Haritası’nı yayınladı. Graph Commons altyapısıyla hazırlanan haritada yer alan kurumların faaliyet alanları ve işbirliklerinin gösterimi yapılıyor. Ayrıca, ilgilenilen kurumun üzerine tıklandığında açılan kartlarda da ilgili organizasyon ve projeleri ile ilgili bilgiler paylaşılıyor.

  imece’nin paylaştığı bilgilere göre, harita oluşturulurken üç konuda veri toplanmış:

  • Organizasyon tipi
  • Faaliyet alanı
  • İşbirlikleri

  Haritada yer alan kurumlar, ekosisteme sağladıkları katkı perspektifinden yedi farklı grupta incelenmiş:

  • Destek Mekanizması / Katalizör: Hub, platform, kuluçka merkezi, ortak çalışma alanı gibi organizasyonlar.
  • Finans Kuruluşu: Risk sermayesi fonları, melek yatırımcı ağı, bankalar, kitlesel fon platformları.
  • Vakıf ve Dernekler: Kâr amacı gütmeyen STK’lar.
  • Devlete Bağlı Kuruluş: Yerel, ulusal ve global düzeydeki kamu kuruluşları.
  • Medya: Yerel, ulusal ve global düzeydeki dijital ve/veya basılı medya kuruluşları.
  • Üniversite: Sosyal girişimcilik ve inovasyon ekosistemine proaktif olarak katkı sağlayan üniversiteler.
  • Şirket: Sosyal girişimcilik ve inovasyon ekosistemine paydaşı oldukları projeler, sağladıkları fonlar gibi faaliyetler ile katkı sağlayan özel şirketler.

  Türkiye Sosyal İnovasyon Ekosistemi Haritası hazırlanırken, 100 organizasyona anket gönderiliyor ve bu anketi 39 organizasyon yanıtlıyor. (Haritadaki diğer kurumlar ise destek mekanizması / katalizör olarak kendini tanımlayan yapılarla gerçekleştirdikleri işbirlikleri üzerinden ağa dahil oluyor.) 30 Mart 2018 itibarıyla haritada 132 organizasyon bulunuyor.

  Haritadaki organizasyonların dağılımı ise aşağıdaki şekilde:

   • Destek Mekanizması / Katalizör: 41
  • Vakıf / Dernek: 25
  • Şirket: 25
  • Devlete bağlı kuruluş: 20
  • Üniversite: 9
  • Finansal Kuruluş: 10
  • Medya: 2

  Yine imece’nin paylaştığı bilgiye göre, Türkiye sosyal inovasyon ekosistemindeki en yoğun faaliyet alanları komünite /ağ geliştirme, kapasite geliştirme / eğitim ve araştırma / içerik geliştirme alanları olarak öne çıkıyor. Yatırım / finansal destek, kuluçka / hızlandırma, ödül / görünürlük ve politika geliştirme alanlarındaki faaliyetlerin ise az olduğu görülüyor.

  Ashoka ve imece, sosyal girişimcilik ve inovasyon alanında faaliyet gösteren fakat henüz haritada yer almayan organizasyonları, bu formu doldurarak veya kendileriyle bağlantıya geçerek haritada yer almaya davet ediyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu