YUKARI

Duyurular

Eklenme Tarihi: 20 Kasım 2017

Sosyal Girişimcinin Rehberi yayınlandı

 • Sosyal girişimcilerin yarattıkları etkiyi en üst düzeye çıkarmaları için paydaşlarıyla iletişim kurma, veri toplama, ürün ve hizmet tasarlamalarına destek vermeyi amaçlayan "Sosyal Girişimcinin Rehberi: Etkinizi Zirveye Taşıyın" yayınlandı.

  “Genç Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Ölçümleme Araçları” projesi kapsamında Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Estonya Sosyal Girişimcilik Ağı ve Social Value UK işbirliğiyle hazırlanan "Sosyal Girişimcinin Rehberi: Etkinizi Zirveye Taşıyın" yayınlandı.  Sosyal girişimcilerin yarattıkları pozitif sosyal etkiyi artırmalarına ve hayatlarında değişim gerçekleştirdikleri insanlar için daha fazla sosyal değer yaratmalarına destek vermeyi amaçlayan rehber, etki odaklı düşünme yaklaşımına odaklanıyor.

   

  Etki Odaklı Düşünme Çerçevesi görseli, Göksel Gürsel tarafından tasarlanmıştır.  Sosyal Girişimcinin Rehberi kimler için?

   
  - Sosyal Girişimcinin Rehberi, olumlu etkilerini en üst düzeye çıkarmak isteyen ve bu yolda kendilerine yardımcı olacak pratik bir yaklaşım arayan sosyal girişimciler için hazırlandı.  - Hâlihazırda bir sosyal girişim işleten veya kurmayı planlayan sosyal girişimciler bu rehberden faydalanabilir. Bu yaklaşımda kilit unsur olarak “etki odaklı düşünme” yer alır ve  temelinde paydaşların, özellikle sosyal girişimlerin desteklemeyi hedeflediği paydaşların, sürece dâhil edilmesi ve onlara karşı sorumlu davranılması bulunur.  - Amaç, paydaşlardan toplanan verilerle belirli bir sosyal meseleye hitap eden ürün ve hizmetlerin tasarımının geliştirilmesi.  SOSYAL DEĞER İLKELERİ

  Rehberde yer alan önemli başlıklardan biri de Sosyal Değer İlkeleri. Sosyal Değer İlkeleri, organizasyonlara Sosyal Girişimcinin Rehberinde ortaya konan soruları yanıtlamak ve hayatlarına dokunulan insanlara karşı hesap verebilir olmak amacıyla Social Value International tarafından geliştirilmiş yedi ilkeden oluşuyor. Bu ilkeler aşağıda yer alıyor:
  1. Paydaşları dâhil edin – Paydaşları dâhil ederek neyin ölçüldüğünü ve nasıl ölçüldüğünü ve değer bulduğunu sosyal değer açısından yönlendirin.  2. Neyin değiştiğini anlayın – Değişimin nasıl yaşandığını açıklayın ve olumlu ve olumsuz değişimler yanı sıra planlı ve plansız olanları fark ederek kanıtlarla bunları değerlendirin.
  3. Önemli şeylere değer verin – Farklı seçenekler arasında kaynak aktarımı üzerine kararlar vermek için paydaşların değerlerini bilmek ve farklı değişimlerin göreceli önemini anlamak gereklidir. Bu sürece paydaşların tercihleri yön verir.  4. Yalnızca önemli şeyleri dâhil edin – Doğru ve adil bir tablo yansıtması için hangi bilgi ve kanıtların kullanılması gerektiğini belirleyin ve böylece paydaşların makul çıkarımlar yapabilmesini sağlayın.
  5. Başardığınızdan fazlası üzerinde hak iddia etmeyin – Yalnızca faaliyetleriniz sayesinde gerçekleşen değerler üzerinde hak iddia edin. 
  6. Şeffaf olun – Analizin doğru ve dürüst sayılabilmesi için hangi temelde yapıldığını ortaya koyun, paydaşlarla paylaşılacağını ve tartışılacağını gösterin.
  7. Sonuçları doğrulayın – Uygun ve bağımsız bir kaynağı güvence alın. Bu ilkeler ve etki odaklı düşünme, elinizdeki kaynaklarla etkinizi arttırmanıza yardımcı olacak ve böylece sizi başka kaynaklardan gelir elde edebilmeniz için daha rekabetçi ve iyi bir konuma taşıyacaktır.