YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 17 Ekim 2017

İklim değişikliği-raporlama ilişkisi hala zayıf

 • KPMG, 49 ülkenin en büyük 100 şirketinin yıllık faaliyet ve kurumsal sorumluluk raporlarını inceledi. Dünyadaki şirketlerin yüzde 72'si iklim değişikliğini finansal bir risk olarak görmüyor. Türkiye’deki şirketlerin durumu da pek farklı değil. 

  KPMG, Kurumsal Sorumluluk Raporlaması Araştırması 2017 ile dünyanın 49 ülkesinin en büyük 100 şirketinin yıllık faaliyet ve kurumsal sorumluluk raporlarını inceledi. KPMG araştırmasından çıkan en dikkat çekici sonuç, dünyadaki şirketlerin dörtte üçünün iklim değişikliğini finansal bir risk olarak görmemesi oldu. Toplam 4 bin 900 şirket raporunun incelendiği araştırmada, raporların yüzde 72'sinde iklim değişikliğinden bahsedilmiyor. Türkiye'deki 100 şirketin 74'ü de iklim değişikliğine raporlarında yer vermiyor. KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Şirin Soysal, "Araştırma, iklim değişikliğinin dünya çapındaki şirketler tarafından göz ardı edildiğini bize anlatıyor. Riskleri raporlayan şirketlerin sadece onda biri iklim değişikliğinin potansiyel finansal etkilerini hesaplıyor" dedi.

  Araştırmada yer alan Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin yüzde 50'sinin kurumsal sorumluluk ya da sürdürülebilirlik raporlaması yaptığını belirten Şirin Soysal, "Yüzde 50'lik oran araştırmadaki diğer ülkelerin gerisinde olduğumuzu gösteriyor. Ülkemizde ve dünyada son dönemde iklim değişikliği kaynaklı çok ciddi doğa olayları yaşanıyor. Bu afetlerin sosyal ve ticari hayata verdiği zararları düşünürsek, iş dünyasının riskleri raporlarına taşımaları artık kaçınılmaz olacak. Global kuruluşların ve örgütlerin hazırladığı rehberler ile düzenlemeleri Türkiye'deki şirketlerin yakından takip edeceğine inanıyorum" dedi.

  Yatırımcılar şeffaflık istiyor
  Şirketler açısından şartların zorlaştığını belirten Soysal, "Yatırımcılar, sigortacılar ve kredi verenler, şirketlerin karşı karşıya geldiği iklim kaynaklı finansal riskler hakkında şeffaflık istiyor. Raporlarında stratejilerini anlaşılır bir şekilde yapmayan şirketler çok yakında yatırımcılarını kaybetme, sermaye bulamama ve sigorta teminatlarının artması riskleriyle karşılaşacak" dedi.


  Rapordan satırbaşlarına göz atarsak…

  - Sadece beş ülkedeki şirketlerin yarısından fazlası raporlarında iklim değişikliğinin finansal risklerine yer veriyor. Bu ülkeler: 
  Tayvan (%88)
  Fransa (%76)
  Güney Afrika (%61)
  ABD (%53) 
  Kanada (%51)

  - Bu beş ülkede iklim kaynaklı finansal risklerin raporlanması devlet kurumları, borsa ya da düzenleyici kuruluşlar tarafından zorunlu tutuluyor.

  - İklim değişikliğinin yarattığı finansal riskleri raporlama oranı en yüksek olan sektörler ise şöyle: 
  Ormancılık ve kağıt (%44)
  Kimyasallar (%43)
  Madencilik (%40) 
  Elektrik, gaz veya su dağıtımı (%39)
  Petrol ve gaz üretimi (%38)

  - Türkiye'de en yüksek oran %15 ile otomotiv sektöründe.

  - Dünyanın en büyük 250 şirketinin üçte ikisi raporlarında karbon emisyonunu azaltmayı amaçladığını belirtiyor. Bununla beraber raporların %69'undaki hedefler, devletler veya Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen iklim hedefleriyle ilişkilendirilmiyor.

  - Araştırmada, şirketlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusundaki raporlama yaklaşımına da yer veriliyor. Buna göre, incelenen her 10 rapordan dördü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkilendirilmiş durumda. Türkiye'deki oran ise %14.

  - Şirketlerin %73'ü insan haklarını raporlanması gereken bir kurumsal sorumluluk konusu olarak görüyor. Dünyanın en büyük 250 şirketinde bu oran %90'a yükseliyor. En yüksek orana sahip ülkeler: Birleşik Krallık, Hindistan ve Japonya. Türk şirketleri ise insan hakları konusunda %46 raporlama oranı ile dünyanın gerisinde kalıyor.
   
  KPMG, 1993’ten beri kurumsal sorumluluk raporlaması konusundaki trenleri inceliyor. Bu yılın raporu hazırlanırken, beş sorunun cevabı aranmış:
  - İklim değişikliğini finansal risk olarak gören şirket sayısı
  - Kurumsal sorumluluk çalışmalarını BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ilişkilendiren şirket sayısı
  - İnsan haklarını kurumsal sorumluluk kapsamında gören şirket sayısı
  - Karbon emisyon azaltımı için hedef koyan şirket sayısı
  - Kurumsal sorumlulukla ilgili bilgileri yıllık finansa raporlarında paylaşan şirket sayısı

  Raporla ilgili özet bilgi veren interaktif haritayı inceleyebilir veya raporun tamamına bu adresten ulaşabilirsiniz.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu