YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 09 Nisan 2017

Teknolojide Kadın Staj Programı: Mühendislik fakültelerindeki genç kadınlara staj ve liderlik fırsatı

 • Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla hareket eden Vodafone, teknoloji fonksiyonunda çalışan kadın sayısını artırmak için üniversitelerin mühendislik fakültelerindeki genç kadınlara yönelik Teknolojide Kadın Staj Programı'nı başlattı. Bir yıl süreli staj dönemini başarıyla bitiren öğrenciler, Vodafone’un küresel genç yetenek programı Discover’a katılma hakkı elde ederek şirkette istihdam edilecek.

  Gerek ekonomik büyüme gerek kalkınma hedefleri açısından, işgücünde kadınların yüksek oranda temsil edilmesi ve fırsat eşitliğine olanak tanıyan bir iş ortamı yaratılması her geçen gün daha önem kazanıyor.

  Bu konuda fark yaratan bir çalışma ortaya çıkarmayı hedefleyen İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği – SKD, ülkemizdeki fırsat eşitliğini sağlamak, kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki farkı azaltmak ve ülke ekonomisini güçlendirmek adına İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri Raporunu yayınladı.

  AFD ve TSKB’nin desteği, Koç Holding ve PwC Türkiye’nin işbirliğiyle hazırlanan raporda, SKD üyesi sekiz firmanın kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusundaki deneyimleri yer aldı. SKD, tüm bu deneyimler ve vakaların detaylı analiziyle, fırsat eşitliği konusunda kapasite geliştirmek isteyen firmalara pratik bir öğrenme amacı sundu.

  Sürdürülebilir iş modelleri konusunda önemli fark yaratan fırsat eşitliği konusunu daha yakından incelemek ve başarılı modellere yakından göz atmak için İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri Raporunda yayınlanan marka hikayelerine Çevreciyiz’de yer veriyoruz:

  Vodafone


  Teknolojide Kadın Staj Programı: Mühendislik fakültelerindeki genç kadınlara staj ve liderlik fırsatı  Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla hareket eden Vodafone, teknoloji fonksiyonunda çalışan kadın sayısını artırmak için üniversitelerin mühendislik fakültelerindeki genç kadınlara yönelik Teknolojide Kadın Staj Programı'nı başlattı. Bir yıl süreli staj dönemini başarıyla bitiren öğrenciler, Vodafone’un küresel genç yetenek programı Discover’a katılma hakkı elde ederek şirkette istihdam edilecek.

  PROBLEM NEYDİ?
  Türkiye’deki kadın mühendis sayısının oldukça az olduğunu ve kadınların erkek yoğun sektörlere girme konusunda zorluk yaşayarak iş hayatından uzaklaştıklarını tespit edildi. Sürdürülebilir bir gelecek için kadınların her sektörde ekonomik hayata katılmasının önemli olduğunu savunan bir şirket olarak Vodafone Teknoloji Fonksiyonu’ndaki kadın çalışanlarının yüzde 23,7 oranında seyretmesi, şirket bünyesinde geliştirilmesi gereken bir alan olarak gündeme geldi. Bu oranı artırmak amacıyla mühendislik fakültelerinde okuyan genç kadınlara yönelik bir staj programı hazırlanması için harekete geçildi.

  ÇÖZÜM NE OLDU?
  Teknolojide Kadın Staj Programı ile yalnızca şirkete değil, sektöre de kadın teknoloji liderleri kazandırılması amaçlanıyor. Program, üniversitelerin mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinde, teknoloji / telekomünikasyon alanında kariyer yapmak isteyen üçüncü sınıftaki genç kadınları hedefliyor. Program kapsamında katılımcılara mezun olmadan önce Vodafone Teknoloji Fonksiyonu’nda iki farklı birimde altı aylık iki staj yapma imkanı tanınıyor. Böylelikle sektördeki uzmanlık alanlarını rotasyonlu bir çalışma modeli ile deneyimleyerek kariyer yollarını netleştirmelerine olanak sağlanıyor.

  2015 yılının Aralık ayında tasarım çalışmalarına başlanan projede, mühendislik fakültelerinin akademik kadroları ve kariyer merkezleri aracılığıyla öğrencilere program tanıtımının gerçekleştirildiği iletişim çalışmaları yapıldı. 2016 yılının Nisan ayı sonuna kadar aday seçimleri tamamlandı. Oryantasyon sürecinin ardından Mayıs ayında katılımcılar aktif olarak çalışmaya başladılar. Halen staja devam eden öğrenciler, 2017 yılının Haziran ayında staj programını tamamlamış olacaklar. Vodafone’da standart altı ay olarak uygulanan staj programının bu program kapsamında bir yıla uzaması ve gençlerin daha uzun süre deneyim kazanması mümkün oluyor.

  Proje, Vodafone’un küresel genç yetenek programı Discover ile de entegre edildi. Staj programının bitmesinden birkaç ay önce öğrenciler Discover Genç Yetenek Programı seçim sürecine öncelikli katılım hakkı kazanıyorlar. Bu sayede stajı başarıyla tamamlayan öğrencilerin Vodafone bünyesinde istihdam edilmesi amaçlanıyor. Discover, yüksek potansiyele sahip gençlerin Vodafone’a kazandırılarak yerel ve küresel kariyer olanaklarından faydalanmalarına fırsat tanıyor. Program ile Vodafone Türkiye gelecek nesil liderlerini kendi içinden yetiştiriyor.

  Projede Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile de işbirliği yapılıyor. İstihdamı destekleme çalışmaları çerçevesinde stajyerlere Vodafone’un sağladığı imkanların yanında İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı ile staj dönemi süresince, yasal çerçevede maddi destek sağlanıyor.

  HANGİ SONUÇLAR ALINDI?
  Teknolojide Kadın Staj Programı’nın ilk yılı pilot olarak kabul edildiği için başvurular İstanbul ile sınırlı tutuldu. İstanbul’daki yedi üniversiteden başvuran toplam 70 genç kadın arasından 15 öğrenci staj programına kabul edildi.

  Stajyerlerin çalışma planı, öğrencilerin ders programlarını aksatmayacak şekilde düzenlendi, sınav dönemlerinde ise yöneticileri ile el sıkışarak daha esnek bir haftalık çalışma planı oluşturulmasına imkan tanındı. Öğrencilerden akademik yıl içinde yarı zamanlı (haftada 1,5 - 2,5 gün), yaz döneminde ise tam zamanlı çalışma beklendi. Program katılımcıları iş ortamına uyum, okul-staj dengesini sağlama konularında ekip arkadaşları, Yetenek Yönetimi ekibi ve İnsan Kaynakları İş Ortakları tarafından desteklendi, periyodik aralıklarla geri bildirim görüşmeleri gerçekleştirildi.

  ÇIKARIMLAR NE OLDU?
  Projenin hayata geçirilmesi sırasında en büyük zorluk mühendislik bölümlerinde okuyan ve telekomünikasyon alanında çalışmak isteyen öğrencilere geniş tabanlı erişim konusunda yaşandı. Bu sorun, teknoloji alanına yoğun olarak çalışan yetiştiren mühendislik fakültelerinin önceliklendirilmesi ve üniversitelerle yapılan tekil iletişimler yoluyla çözüldü. Önceliklendirilen tüm üniversiteler ile sürekli iletişimde kalınarak, kariyer merkezlerine gönderilen başvuruların takibi yapıldı. Yoğun bir operasyonel sürecin sonunda öğrenciler belirlendi. Projenin gelecek dönem uygulamalarında daha geniş tabanlı bir erişim sağlamak ve daha fazla genç kadına ulaşmak üzere sosyal medya araçları kullanılarak yoğun bir iletişim ve başvuru alımı planlanıyor.

  Öğrencilerin ders ve sınav saatlerinin staj günleri ile çakışması konusunda bazı zorluklar yaşandı. Bu sebeple staj programına devam edemeyen az sayıda katılımcı olmakla birlikte, öğrencilerin ders programları ve iş gereksinimleri göz önünde bulundurularak çalışma periyodlarında esneklik ve değişiklik yapma imkanı sağlanarak bu sorun aşıldı. Mevcut durumda programa devam eden stajyer öğrenci oranı ise yüzde 80.

  Projenin, bir sonraki döneminde mentorluk ve eğitim gibi gelişim araçlarıyla desteklenmesi de planlanıyor. Projenin başarısı ve devamlılığı için staj kapsamındaki altı aylık rotasyon süreçlerinde yöneticilerden stajyerlerin performansı, davranışsal tutumları ve iş ortamına uyumları konularında iki kez geri bildirim talebinde bulunuluyor. Projeye devam kararı verilmesinde alınan geri bildirimlerin olumlu olması da göz önünde bulunduruluyor.

  Dünyadaki yetenek havuzunun yarısını oluşturan kadınlar bir ülkenin rekabet gücünde önemli bir rol oynuyor. Bu sebeple de kadın çalışanların önyargılarla sınırlanmaması, her şeye rağmen özgüvenlerini korumalarına olanak tanınması gerekiyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu