YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 07 Nisan 2017

Değerleme Hizmetleri’nde cinsiyet eşitliği: Kadın oranı sıfırdan yüzde 50’ye ulaşacak

 • PwC Türkiye, çoğunluğu erkek çalışanlardan oluşan Değerleme Hizmetleri Birimi’nde kadın oranını üç yılda yüzde 50’ye çıkarmayı hedefledi. Üçüncü yılın sonunda kadın oranı yüzde 30 ile hedefin gerisinde kalınca proje bir yıl daha uzatıldı, yüzde 50 hedefinden vazgeçilmedi.

  Gerek ekonomik büyüme gerek kalkınma hedefleri açısından, işgücünde kadınların yüksek oranda temsil edilmesi ve fırsat eşitliğine olanak tanıyan bir iş ortamı yaratılması her geçen gün daha önem kazanıyor.

  Bu konuda fark yaratan bir çalışma ortaya çıkarmayı hedefleyen İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği – SKD, ülkemizdeki fırsat eşitliğini sağlamak, kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki farkı azaltmak ve ülke ekonomisini güçlendirmek adına İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri Raporunu yayınladı.

  AFD ve TSKB’nin desteği, Koç Holding ve PwC Türkiye’nin işbirliğiyle hazırlanan raporda, SKD üyesi sekiz firmanın kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusundaki deneyimleri yer aldı. SKD, tüm bu deneyimler ve vakaların detaylı analiziyle, fırsat eşitliği konusunda kapasite geliştirmek isteyen firmalara pratik bir öğrenme amacı sundu.

  Sürdürülebilir iş modelleri konusunda önemli fark yaratan fırsat eşitliği konusunu daha yakından incelemek ve başarılı modellere yakından göz atmak için İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri Raporunda yayınlanan marka hikayelerine Çevreciyiz’de yer veriyoruz:

  PwC Türkiye

   

  Değerleme Hizmetleri’nde cinsiyet eşitliği: Kadın oranı sıfırdan yüzde 50’ye ulaşacak


  PwC Türkiye, çoğunluğu erkek çalışanlardan oluşan Değerleme Hizmetleri Birimi’nde kadın oranını üç yılda yüzde 50’ye çıkarmayı hedefledi. Üçüncü yılın sonunda kadın oranı yüzde 30 ile hedefin gerisinde kalınca proje bir yıl daha uzatıldı, yüzde 50 hedefinden vazgeçilmedi.

  PROBLEM NEYDİ?
  Cinsiyet eşitliği yaklaşık 20 yıldır PwC Türkiye’nin küresel olarak kurum kültürünün bir parçası haline getirdiği bir kavram. Aynı şekilde, PwC Türkiye ofisinde de işe alımda ve hizmet verilen birimlerde cinsiyet eşitliğine önem veriliyor. Şirket çalışanlarının yüzde 51’ini kadın ve yüzde 49’unu erkekler oluşturuyor. Buna rağmen Danışmanlık Hizmetleri’ne bağlı olan Değerleme Hizmetleri Birimi’nde kadın çalışanların yüzde 50’nin altında bulunması bir sorun olarak gündeme geldi ve 2013 yılında, şirket ortakları, üst düzey yöneticiler ve İnsan Kaynakları Birimi ile gerçekleştirilen performans değerlendirme toplantısında çözüm üretmek için harekete geçme kararı verildi.

  ÇÖZÜM NE OLDU?
  Tespit edilen sorunun çözümüne dair çalışmalar, üst yönetim kararı ile 2013 yılında başlatıldı. Projenin temel paydaşları İnsan Kaynakları ve Değerleme Hizmetleri Birimi’nden sorumlu şirket ortağı ve birim yöneticileri oldu.

  Proje ile, ilgili birimdeki kadın çalışan oranını artırarak var olan bakış açısını çeşitlendirmek ve yapılan işin değerini artırmak amaçlandı. Böylece birimdeki toplam 30 çalışan arasından birinci yıl sonunda yüzde 20-25’inin, ikinci yıl sonunda yüzde 30-35’inin ve 2016 yılına gelindiğinde de yüzde 50’sinin kadın olması hedefi kondu.

  Belirlenen hedef kapsamında öncelikle Değerleme Hizmetleri Birimi’ne hangi seviyede, kaç kadın çalışan alınacağı ve bu sorunun altında yatan temel faktörler tespit edildi. Birimin yalnızca erkeklerden oluşması, uzun mesai saatlerinde rahat iletişim kurabilmeleri ve ortak noktada buluşabilmeleri sebebiyle işe alımlarda yine erkek adayların tercih edilmesine yönelik eğilimler bu birimde kadınların çalışmasının önündeki engeller olarak tespit edildi. Çalışan değişim oranının çok düşük ve çalışanların birbirine çok bağlı olduğu bu birime kadınların işe alınması ve bunun çalışma düzenine yansıyacak pozitif etkileri görüşülen konular arasında yer aldı.

  Birim yöneticilerinin değişikliğe gitme kararı ile çalışanlar, yeni bir çalışma düzenine girdiler. Her projede farklı ekiplerin çalıştığı birimde, tüm projelerde proje grubunu oluşturan ekibin yarısının kadınlardan oluşmasına karar verildi. Sadece kadın ya da sadece erkek olan çalışma grupları oluşturulması engellendi. Birim; performansları, ekipteki iş süreçlerini ve davranış değişikliklerini yönetime raporladı.

  HANGİ SONUÇLAR ALINDI?
  Üç yıllık projenin birinci yılında Değerleme Hizmetleri Birimi’nde kadın oranı yüzde 20’ye, ikinci yılında yüzde 25’e, üçüncü yılında ise yüzde 30’a çıktı. Özel, ailevi sebepler ya da yeni iş fırsatları sonucu işten ayrılanlar nedeniyle proje üç yılda tamamlanamadı ve bir yıl daha uzatıldı. 2017 yılı sonunda yüzde 50’lik orana ulaşılması hedefleniyor.

  Proje ile ekipler içi iletişimin daha farklı bir boyut aldığı, kadın ve erkeklerin bir arada bulunduğu çapraz takımlarda sinerji ve etkileşimin güçlendiği, tüm bunların daha yaratıcı bulgular ile iş çıktılarının kalitesini artırdığı gelen geri bildirimler arasında. Her sene şirket içinde yapılan Çalışan Memnuniyeti Anketi sonuçlarına göre Değerleme Hizmetleri ekibinde, ‘Çalışan Bağlılığı’, ‘İşbirliği’ ile ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ indekslerinin her sene yükselmiş olması somut kazanımlar arasında yer aldı.

  ÇIKARIMLAR NE OLDU?
  Projenin başlangıcında en büyük endişe, ekibin çalışma düzeninde ve davranışlarında ihtiyaç duyulan değişiklikler oldu. Bu konuda birim yöneticilerinden destek alınıp projenin nedenlerinin açıklanması ile çalışanlar arasında projeyi kabullenme ve uygulama sürecinin kolaylaştırılabildiği gözlendi.

  Projenin başlangıcındaki bir diğer endişe ise, ekibe katılacak kadın adayları bulma konusunda yaşandı. Öncelikle şirket içinde istenen niteliklere sahip, bu pozisyon için uygun olacağı düşünülen kadın çalışanlar ile iletişime geçildi. Yeni işe alınanlar kadar, kendi iradesi ile şirketten ayrılanların da olması, yüzde 50 hedefinin gerçekçi olup olmadığı konusunu gündeme getirdi. Bu zorluklara karşın, çeşitlilik kültürünün şirketin her birimine yansıması gerektiği düşünüldüğü için hedef değiştirilmedi.

  Sonuç olarak proje sonucunda Değerleme Hizmetleri ekibinden olumlu geri bildirim alındı. Ekibe yeni katılan kadınların eğitimi ve ekibe uyumu konusunda İnsan Kaynakları Departmanı ile işbirliği yapılarak süreç sorunsuz bir şekilde yönetilmeye devam ediyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu