YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 04 Nisan 2017

Aile İçi Şiddet Platformu: Görünmeyen şiddete karşı çalışana psikolojik ve hukuki destek

 • Türkiye’de beyaz yakalı kadın çalışanların yüzde 75’i, şiddetin en az bir türüne maruz kalıyor. Garanti Bankası, 2016 yılının Eylül ayında başlattığı Aile İçi Şiddet Platformu ile çalışanlarına psikolojik ve hukuki destek veriyor. Bu kapsamda, 2017 yılı sonuna kadar Banka’nın 81 ildeki 20 bin çalışanı, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi de almış olacak.

  Gerek ekonomik büyüme gerek kalkınma hedefleri açısından, işgücünde kadınların yüksek oranda temsil edilmesi ve fırsat eşitliğine olanak tanıyan bir iş ortamı yaratılması her geçen gün daha önem kazanıyor.

  Bu konuda fark yaratan bir çalışma ortaya çıkarmayı hedefleyen İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği – SKD, ülkemizdeki fırsat eşitliğini sağlamak, kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki farkı azaltmak ve ülke ekonomisini güçlendirmek adına İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri Raporunu yayınladı. 

  AFD ve TSKB’nin desteği, Koç Holding ve PwC Türkiye’nin işbirliğiyle hazırlanan raporda, SKD üyesi sekiz firmanın kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusundaki deneyimleri yer aldı. SKD, tüm bu deneyimler ve vakaların detaylı analiziyle, fırsat eşitliği konusunda kapasite geliştirmek isteyen firmalara pratik bir öğrenme amacı sundu. 

  Sürdürülebilir iş modelleri konusunda önemli fark yaratan fırsat eşitliği konusunu daha yakından incelemek ve başarılı modellere yakından göz atmak için İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri Raporunda yayınlanan marka hikayelerine Çevreciyiz’de yer veriyoruz:

  Garanti Bankası


  Aile İçi Şiddet Platformu: Görünmeyen şiddete karşı çalışana psikolojik ve hukuki destek

   
  Türkiye’de beyaz yakalı kadın çalışanların yüzde 75’i, şiddetin en az bir türüne maruz kalıyor. Garanti Bankası, 2016 yılının Eylül ayında başlattığı Aile İçi Şiddet Platformu ile çalışanlarına psikolojik ve hukuki destek veriyor. Bu kapsamda, 2017 yılı sonuna kadar Banka’nın 81 ildeki 20 bin çalışanı, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi de almış olacak.

  PROBLEM NEYDİ? 
  Türkiye’de her on kadından dördü, hayatının herhangi bir döneminde fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve ısrarlı takip türü şiddetten en az birine maruz kalıyor. Çalışan kadınların yüzde 40’ı psikolojik-duygusal şiddete, yüzde 35’i sosyal şiddete, yüzde 17’si ekonomik şiddete ve yüzde 8’i fiziksel şiddete maruz kalıyor. Türkiye’de çoğunluğu üniversite mezunu beyaz yakalı kadın çalışanlar arasında şiddetin en az bir türüne maruz kalma oranı ise yüzde 75’i buluyor.

  Garanti Bankası bu durumun kendi bünyesinde ne boyutta olduğunu araştırmak ve bu soruna eğilmek amacıyla kurum içinde odak gruplar oluşturarak kök sebepleri ortaya çıkarmaya çalıştı. Gruplarda yürütülen çalışmalar sonucunda Banka, toplumsal cinsiyet eşitliği ana başlığı ve şiddet alt başlığında çalışma yapılması gerektiğini ortaya koydu.

  ÇÖZÜM NE OLDU? 
  Garanti Bankası üst yönetiminin kararı ile Banka bünyesinde Aile İçi Şiddet Platformu Projesi’ne başlama kararı alındı. 2016 yılının Ağustos ayında Garanti Bankası İnsan Kaynakları Birimi, Aile İçi Şiddet Yaklaşımı Politika Dokümanı’nı hazırladı. İnsan Kaynakları Birimi’nin yürütücülüğünü yaptığı projeye her seviyede yönetici destek vermeye başladı. 2016 yılının Ağustos ayında Aile İçi Şiddet Hattı, Banka’nın kadın-erkek tüm çalışanlarına açıldı. Aile içi şiddetin, büyük ölçüde toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki algı eksikliğinden kaynaklandığı gerçeğinden yola çıkılarak bu konuda eğitim içeriği hazırlandı. 2017 yılında başlatılan eğitimlere, yıl sonuna kadar 81 ilde 20 bin çalışanın katılması hedefleniyor. İnsan Kaynakları Birimi’nin çalışan destek projelerinden biri olması nedeniyle eğitimler sürekli olarak devam edecek. 2017 yılında başlatılan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine, yıl sonuna kadar 81 ilde 20 bin çalışanın katılması hedefleniyor. Garanti Bankası proje ekibi, Aile İçi Şiddet Hattı kurmak isteyen şirketlerle bilgi alışverişine hazır olduğunu belirtiyor. 

  HANGİ SONUÇLAR ALINDI? 
  Garanti Bankası çalışanları çevrimiçi iletişim platformunda projeyi değerlendirerek Banka’nın, çalışanlarının yaşadığı hukuksal ve psikolojik sorunları dikkate alıp çözüme yönelik etkili bir proje geliştirmesini takdir ediyor. İlgili bilgi ve dokümanların tüm çalışanlara açık olduğu uygulama için çalışanlara projenin gelişimiyle ilgili sürekli bilgilendirme e-postaları atılıyor. 

  ÇIKARIMLAR NE OLDU? 
  Projenin kişisel bilgilerin gizliliği ve hukuki açıdan kişilik hakları ile ilgili riskler taşıması nedeniyle, planlama sürecinde üst yönetimin ikna edilmesi, projenin iletişim dilinin ve en uygun yöntemin belirlenmesi konularında zorluklar yaşandı. Ek olarak, Garanti Bankası’nın aile içi şiddet konusunda kendi çalışanlarına yönelik proje geliştiren ilk banka olması ve dolayısıyla karşılaştırma yapılabilecek başka bir uygulamanın olmaması, kural koyma sürecinin uzama nedenleri arasında yer aldı. Bu zorlukların aşılmasında en önemli araç olarak, Sabancı Üniversitesi’nin ilgili kurumlarla işbirliği geliştirerek hazırladığı ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi’ kullanıldı. Proje, tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde uygulanabilecek bir yapıya sahip. Uygulama öncesinde kurum içi ihtiyaç analizi yapılması ve kadın-erkek oranı dengeli olmayan, beyaz-mavi yakalı çalışanları olan şirketlerin kendi yaklaşımlarını geliştirmesi gerekiyor. Garanti Bankası proje ekibi, Aile İçi Şiddet Hattı kurmak isteyen şirketlerle bilgi alışverişine hazır olduğunu belirtiyor.

  AİLE İÇİ ŞİDDET HATTI NASIL ÇALIŞIYOR? 
  Garanti Bankası’nın kadın ve erkek tüm çalışanları hattı arayabiliyor. Yalnızca şiddete maruz kalanlar değil, arkadaşının şiddete maruz kaldığının, sıkıntı yaşadığının farkında olan ama ona nasıl yardım edeceğini bilemeyen kişiler de arama yapabiliyor. Hattın diğer ucunda, dışarıdan hizmet alınan şirketin uzmanı bulunuyor. Banka ile gizlilik sözleşmesi imzalamış olan bu şirketi arayan çalışanlar, bankaya raporlanmıyor. Çalışan isterse, hukuki ya da psikolojik desteği telefonla ya da yüzyüze, ücretsiz altı seans olarak alabiliyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu