YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 01 Nisan 2017

İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri Raporu

 • SKD'nin yayınladığı İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri Raporu, kadın istihdamı konusunda fark yaratan örnekler paylaşıyor.

  Gerek ekonomik büyüme gerek kalkınma hedefleri açısından, işgücünde kadınların yüksek oranda temsil edilmesi ve fırsat eşitliğine olanak tanıyan bir iş ortamı yaratılması her geçen gün daha önem kazanıyor.

  Bu konuda fark yaratan bir çalışma ortaya çıkarmayı hedefleyen İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği – SKD, ülkemizdeki fırsat eşitliğini sağlamak, kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki farkı azaltmak ve ülke ekonomisini güçlendirmek adına İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri Raporunu yayınladı. 

  AFD ve TSKB’nin desteği, Koç Holding ve PwC Türkiye’nin işbirliğiyle hazırlanan raporda, SKD üyesi sekiz firmanın kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusundaki deneyimleri yer aldı. SKD, tüm bu deneyimler ve vakaların detaylı analiziyle, fırsat eşitliği konusunda kapasite geliştirmek isteyen firmalara pratik bir öğrenme amacı sundu. 

  Rapordaki vaka analizleri incelendiğinde, Türkiye’deki kadın - erkek fırsat eşitliği konusunda üç temel sorunun varlığı görülüyor:  
  1. Toplumsal cinsiyet rollerine bağlı meslek seçimleri veya kız çocuklarının eğitime erişememesinin kadın istihdamını uzun vadede olumsuz etkilemesi ve meslekler arasında ayrışma yaratması 
  2.Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının kadınların istihdama katılımı ve iş performanslarını etkileyebilmesi 
  3.İstihdama katılan kadınların özellikle üst yönetim rollerine gerek uygun mekanizmaların bulunmaması, gerekse belirli önyargılar sonucunda erişememesi 

  Rapor, sorunları tespit etmek kadar çözümlere de odaklanıyor. Ele alınan iyi uygulama örnekleri; yaşanan sorunların farkındalık programları, özel eğitim / staj programları, mentorluk, destek hatları ve özelleştirilmiş performans yönetimi sistemleri gibi yöntemlerle çözülebildiğini gösteriyor. 

  Başarıya ulaşan vakaların kritik başarı faktörleri ise aşağıdaki şekilde sıralanıyor:
  1. İhtiyacın ve sorunun doğru tespit edilmesi ve projenin hedefe yönelik şekilde tasarlanması 
  2. Projenin hedef kitlesinin iyi anlaşılması ve iletişim stratejisinin hedef kitleye göre özelleştirilmesi 
  3. Projeye paydaş katılımının sağlanması ve projenin başarılı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi için üst yönetim desteğinin alınması

  İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri Raporunu incelemek için lütfen tıklayın.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu