YUKARI

Sürdürülebilir İş

Eklenme Tarihi: 26 Aralık 2016

McKinsey Women Matter Türkiye 2016 raporu yayınlandı

 • 10 yıldır Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya'da “Women Matter” araştırmasını yapan McKinsey, Türkiye'ye özel olarak hazırladığı ilk Women Matter araştırma raporunu yayınladı.

  10 yıldır Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya'da “Women Matter” araştırmasını yapan McKinsey, Türkiye'ye özel olarak hazırladığı ilk Women Matter araştırma raporunu yayınladı.

  McKinsey, Women Matter araştırmasıyla, ülke ekonomilerine yön veren şirketlerde kadınların işgücüne katılımı ve kadın liderler yetiştirme konusunda verilere dayalı yapıcı bir gündem yaratmayı ve bu konuda alınacak aksiyonlara ışık tutmayı amaçlıyor. Raporda:

  ▪ Kadınların iş gücüne katılım oranının Türkiye ekonomisine katkısını vurgulama
  ▪ Türkiye'nin lider şirketlerinde her seviyedeki kadın temsil oranını analiz etme
  ▪ Cinsiyet çeşitliliği konusundaki İK uygulamalarını araştırma
  ▪ Şirketleri somut aksiyonlar alma konusunda harekete davet etme

  konularında veriler sunuluyor.

  TÜSİAD'ın işbirliğiyle hazırlanan raporda ülkenin önde gelen 102 şirketini incelendi. 11 sektörde giriş seviyesinden genel müdür seviyesine kadar 240 bin beyaz yakalı çalışanı kapsayan araştırma ile Türkiye, şu ana kadar gerçekleştirilen McKinsey Women Matter araştırmaları arasında en yüksek şirket katılımı sağlayan ülke oldu. 

  Rapordan çıkan temel sonuçlara göz atarsak...

  - Kadınların işgücüne katılımı, hem dünya hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir büyüme fırsatı yaratmaktadır.
  - Küresel ekonomide, kadınların iş gücüne katılımının artması ile 2025'te 12-28 trilyon ABD$ seviyelerinde bir büyüme gerçekleştirilebilir.
  - Türkiye cinsiyet eşitliği bakımından 144 ülke içerisinde 130. sıradadır.
  - Türkiye, kadınların iş gücüne katılımında OECD ülkeleri arasında en düşük seviyededir.
  - Kadınların iş gücüne katılımını destekleyecek güçlü politikalarla, Türkiye'nin GSYİH'si 2025’te ~%20 artma potansiyeline sahiptir.
  - Şirketlerde kadın temsil oranının artması ve kadınların lider pozisyonlara yükselmesi şirket performans ve kültürünü geliştirir.
  - Üst yönetim takımlarında kadınların yer almasının şirketlerin finansal performansına olumlu katkısı olduğu gözlemlenmiştir.
  - Farklı fikir, bakış açısı ve tarzların bir araya gelmesiyle takım performansının arttığı görülmektedir.
  - Organizasyonda kadın oranının dengeli olması, şirketlerin müşteri odaklı olmasına katkı sağlar.
  - Şirketlerde kadınların temsilinin artması, daha geniş bir yetenek havuzuna erişimi sağlar.
  - Türkiye'deki lider şirketlerde kadın temsil oranı uluslararası örneklerin biraz altındadır.
  - Kadın temsil oranı üst yönetim seviyesine çıktıkça azalmaktadır.
  - Üst yönetim seviyesindeki kadın temsil oranı açısından şirketler arasında büyük farklılık vardır.
  - Türkiye'deki şirketler kadın temsilini artırmaya ve kadın liderler yetiştirmeye yönelik bütünsel çalışmalar ile dünyaya örnek olacak şekilde hızlı bir gelişim gösterebilir.
  - Türkiye'deki kadın iş gücü değerlendirilmeyen büyük bir potansiyel teşkil etmektedir.
  - Kadın yöneticilerin şirketlerin performanslarına ve sağlıklarına ciddi katkısı vardır.
  - Türkiye'deki lider şirketlerin odaklı ve istikrarlı çalışmalarla bölge ve dünyada rol model şirketler ve liderler çıkarma potansiyeli mevcuttur.

  Raporu detaylı olarak incelemek için lütfen tıklayın.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu